Biểu mẫu

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân

Giấy ủy quyền cá nhân hiện nay rất được dùng không những trong công việc mà còn trong các tranh chấp … Giấy ủy quyền có tính chất pháp lý trong đó xác nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền, đại diện thay cho mình để thực hiện những công việc pháp lý trong khuôn khổ của ủy quyền. Để các bạn hiểu rõ hơn về giấy ủy quyền cá nhân như thế nào, chúng tôi xin cung cấp những thông tin liên quan nhất trong bài viết sau.

Giấy ủy quyền được coi là một hình thức ủy quyền theo Bộ luật Dân sự Việt Nam. Tùy thuộc vào những trường hợp khác nhau có thể là bắt buộc phải có để người được ủy quyền có đủ thẩm quyền đại diện cho người ủy quyền. Hầu hết các trường hợp được ủy quyền bằng giấy ủy quyền đều đòi hỏi phải được công chứng, chứng thực hoặc có con dấu của pháp nhân (nếu là ủy quyền giữa các cá nhân trong pháp nhân).

Xem thêm:

Mẫu giấy ủy quyền giữa cá nhân với cá nhân mới nhất hiện nay.

Mẫu giấy ủy quyền công ty mới nhất theo quy định.

Mẫu thanh lý hợp đồng – Biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất.

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————– o0o —————–

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

– Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

……., ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ……………………………Cấp ngày: ……………………….Nơi cấp:……………………..

Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………………..

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

Họ tên:…………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ……………………………Cấp ngày: ……………………….Nơi cấp:……………………..

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………………

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

IV. CAM KẾT

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

 

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

Cách viết giấy ủy quyền cá nhân

– Tên loại giấy tờ: GIẤY ỦY QUYỀN + sự việc mà bạn muốn ủy quyền

– Bên ủy quyền : Họ và tên , sinh năm , số CMND, Hộ khẩu thường trú

– Bên nhận ủy quyền : Họ và tên , sinh năm , số CMND, Hộ khẩu thường trú

Nội dung ủy quyền: Trình bày toàn bộ nội dung vụ việc ủy quyền, ghi rõ giấy ủy quyền này có giá trị từ ngày …. đến ngày ….. Khi làm xong văn bản bạn phải làm ít nhất là 03 tờ, 2 bên phải đến UBND cấp xã ( Tư Pháp ) hoặc Phòng Công chứng để chứng thực chữ ký ủy quyền ( nếu giấy ủy quyền giữa các cá nhân trong pháp nhân).

 

Trên đây là nội dung bài viết về giấy ủy quyền cá nhân. Bạn đọc tham khảo nội dung bài viết trên và áp dụng phù hợp với mình nhất. Mọi thắc mắc hay cần tư vấn pháp lý xin vui lòng liên hệ văn phòng hoiluatgia.vn để được hỗ trợ sớm nhất.

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *