Biểu mẫu

Mẫu biên bản bàn giao thiết bị

Bạn cần tham khảo mẫu biên bản bàn giao thiết bị đúng quy định để sử dụng cho công việc sắp tới? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để biết chi tiết.

Biên bản bàn giao thiết bị là văn bản thường được dùng trong các hợp đồng mua bán, cho thuê. Hoặc đôi khi là cho mượn. Tại sao lại phải cần đến biên bản bàn giao thiết bị. Đó là để xác định giữa các bên đúng thiết bị trao đổi và tình trạng thiết ra sao. Tránh những tình trạng sau này, nếu có vấn đề xảy ra thì có thể dễ quy trách nhiệm cho bên nào, hay người nào đó.

Trên thực tế có rất nhiều loại mẫu biên bản bàn giao thiết bị như mẫu biên bản bàn giao thiết bị trường học, mẫu biên bản bàn giao thiết bị vật tư, mẫu biên bản bàn giao công cụ dụng cụ… Hãy cùng chúng tôi tham khảo chi tiết và tải miễn phí một số mẫu biên bản bàn giao thiết bị ngay sau đây.

Mẫu biên bản bàn giao thiết bị

Đây là trường hợp mua bán giữa 2 bên với nhau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO MÁY MÓC, THIẾT BỊ

Căn cứ hợp đồng kinh tế số………… ngày…. tháng…. năm về việc thuê thiết bị phục vụ thi công…………….giữa bên cho thuê là……… và bên đi thuê là……….

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm……, tại…………….. chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ (Bên A):

Địa chỉ:…………………………………………………………………………..

Đại diện:………………………………………………………….

BÊN NHẬN (Bên B):

Địa chỉ:………………………………………………………….

Đại diện:………………………………………………………….

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật,

Mã thiết bị

Số lượng Hiện trạng
1.
2.
3.

Biên bản này làm thành cơ sở để 2 bên thực hiện và quyết toán hợp đồng kinh tế số………….. ngày…… tháng…… năm…….

Hai bên thống nhất lập Biên bản bàn giao theo những nội dung như trên và Biên bản Bàn giao được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ một bản có giá trị tương đương nhau.

Đại diện bên giao                                                                                                    Đại diện bên nhận

 

Trên đây là mẫu biên bản bàn giao thiết bị, vật tư mới nhất. Để tránh những sự việc nếu xảy ra sau này. Bạn nên làm đúng quy trình như trong biên bản bàn giao. Chúc các bạn làm việc hiệu quả nhất.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *