Biểu mẫu

Mẫu 08-mst

Mẫu 08-mst là văn bản mà doanh nghiệp cần có khi cần điều chỉnh các thông tin thuế. Mọi kế toán đều phải nắm rõ nội dung của mẫu 08 mst này. Nếu bạn là người cần biết hay những kế toán mới vào nghề cần tìm hiểu kỹ thì chúng tôi xin cung cấp chi tiết mẫu 08 mst mới nhất theo thông tư 95/2016/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung bài viết sau đây.

Bắt đầu từ ngày 15/4/2016, doanh nghiệp không còn phải nộp mẫu 08-MST cho cơ quan thuế. Đây là thời điểm Thông tư Liên tịch 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC có hiệu lực.

Theo đó, khi có thay đổi về tài khoản ngân hàng, địa chỉ, giám đốc,… thì doanh nghiệp không còn phải nộp mẫu 08-MST. Thay vào đó, doanh nghiệp sẽ phải sử dụng mẫu Phụ lục II-1 của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hiệu lực 15/01/2016 để gửi cho Sở Kế hoạch Đầu tư (cơ quan đăng ký kinh doanh) khi có thay đổi.

Sau đây sẽ là nội dung chi tiết của mẫu 08-mst

Mẫu số: 08-MST
(Ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC
ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

…… Doanh nghiệp           ….. Tổ chức khác và cá nhân

Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………………….

Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Chỉ tiêu
(1)
 Thông tin đăng ký cũ (2) Thông tin đăng ký mới (3)
I- Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:

Ví dụ:

– Chỉ tiêu 3: Địa chỉ nhận Thông báo thuế trên tờ khai 01-ĐK-TCT

– …..

II- Bổ sung thông tin:

Ví dụ:

– Bảng kê 01-ĐK-TCT-BK06
– …

 

124 Lò Đúc-Hà Nội

 

 

 

 

 

235 Nguyễn Thái Học – Hà Nội

 

 

 

Số tài khoản: 01011122334455
Tên ngân hàng: Vietcombank

Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

……, ngày ……. tháng ….. năm ……..
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP
PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

HƯỚNG DẪN:

  • Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế.
  • Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đăng ký thuế đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.
  • Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đổi hoặc bổ sung.

 

Trên đây là nội dung bài viết về mẫu 08-mst – Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc nộp mẫu 08/MST cho cơ quan Thuế quản lý và mẫu Phụ lục II-1 cho Sở Kế Hoạch Đầu Tư. Thì bạn có thể để lại bình luận bên dưới bài viết, hoiluatgia.vn sẽ hỗ trợ bạn.

Rate this post