Biểu mẫu

Mẫu giấy chứng nhận

Mẫu giấy chứng nhận thường được sử dụng để chứng nhận ai đó, công việc hay sản phẩm …Giấy chứng nhận dùng để làm thẻ visa, mastercard, vay vốn ngân hàng; chứng minh tài chính xin giấy nhập học các trường nước ngoài; xin visa du lịch, du học.. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu một vài mẫu giấy chứng nhận thông dụng nhất. Mời bạn đọc tham khảo.

Đầu tiên chúng ta sẽ đến với mẫu giấy chứng nhận công tác. Đây là mẫu hay được dùng nhiều nhất hiện nay

Giấy xác nhận công tác khác giấy xác nhận mức lương hay giấy xác nhận thu nhập ở chỗ: nội dung chỉ xác nhận thông tin cá nhân, đơn vị công tác, công việc hiện tại mà không xác nhận về tiền lương và thu nhập.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

                                                                            ……………, ngày……..tháng……năm 20……….

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Họ tên (ghi chữ in hoa): ………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ tạm trú: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND: ……………………………….. Ngày cấp: …………………………… Nơi cấp: ………………………………

Số điện thoại nhà: ………………………………………….. Số ĐTDĐ: ……………………………………………………..

Hiện đang làm việc tại: …………………………………………………………………………………………………………..

Chức danh/chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ cơ quan: …………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên lạc: ………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày vào làm việc: ……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lý do xác nhận công tác: ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Kính trình thủ trưởng cơ quan xem xét và xác nhận.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tiếp theo là mẫu giấy xác nhận sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng … năm  20…

 

ĐƠN XIN CHỨNG NHẬN HỌC SINH – SINH VIÊN

 

 

Kính gửi: Phòng Tổ chức cán bộ và Quản lý sinh viên.

 

Họ tên HS-SV:  ……………………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………….

Lớp:……………………………………………………………………………………………………….

Mã số SV, HS:  ……………………………………………………………………………………….

Thời gian học từ: ………………………………………  Đến:  …………………………………..

Lý do xin chứng nhận: …………………………………………………………………………………….

Em xin chân thành cảm ơn./.

 

                                                                                         Người làm đơn

                                                  

  Ghi chú :

– Yêu cầu trình thẻ HS,SV khi lấy giấy chứng nhận;

– Phần lý do xin giấy chứng nhận phải ghi cụ thể.

 

Cuối cùng là mẫu xác nhận vay vốn ngân hàng cho các bạn sinh viên

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢIHỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

  

     GIẤY XÁC NHẬN VAY VỐN

 

Họ và tên học sinh, sinh viên: ………………………………….

Ngày sinh : ………………..  Giới tính :   Nam         Nữ

Số CMND: ………………    Cấp ngày: ………….. Nơi cấp: ………..

Mã trường theo học (mã quy ước trong quy chế tuyển sinh):

Tên trường:  Học viện Hàng không Việt Nam

Ngành học: …………………………………….

Hệ đào tạo ( Đại học, cao đẳng, TCCN, dạy nghề ): …………

Khóa: ……………………   Loại hình đào tạo: ……………..

Lớp : …………………….  Mã HS-SV: ……………………

Khoa :

Ngày nhập học: …… / 201  .Thời gian ra trường (tháng/năm) ……../201

( Thời gian học tại trường :        tháng )

  • Số tiền học phí hàng tháng: đồng .

Thuộc diện :                            –  Không miễn giảm

–  Giảm học phí

–  Miễn học phí

Thuộc đối tượng:                    –   Mồ côi

–   Không mồ côi

–   Trong thời gian theo học tại Học viện, anh (chị): ……………..      Không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

–  Học sinh, sinh viên sau khi nhận tiền vay, nộp tiền học phí cho Học viện Hàng không Việt Nam vào tài khoản :

Số tài khoản                             Tại ngân hàng :

 

  TP.HCM  ngày ……tháng……năm 20

                                                                                                                                                      GIÁM ĐỐC

Rate this post