Biểu mẫu

Mẫu công văn giải trình

Mẫu công văn giải trình thường được các doanh nghiệp sử dụng để báo cáo đến chi cục thuế. Nhằm giải quyết công việc nào đó có sai sót … Với mỗi kế toán, cần phải nắm rõ nội dung của mẫu công văn giải trình này để viết đúng, đủ cho báo cáo không thiếu và sai sót. Để các bạn biết kỹ hơn, chúng tôi xin chia sẻ mẫu công văn giải trình trong nội dung sau đây. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Nhiều bạn kế toán trong quá trình làm việc sẽ không tránh khỏi những sai sót trong khi kê khai và hạch toán Thuế – Kế Toán . Tuy nhiên, các bạn hãy tự tin và nhận sai để điều chỉnh lại các chứng từ theo đúng thực tế của doanh nghiệp .

Mẫu công văn giải trình

CÔNG TY ……………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————— 
Số: ……………. ………….., ngày…tháng….năm….

CÔNG TY ………………..                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                     ————–

Số: …………….…………..,                                                  ngày…tháng….năm….

 

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH
(V/v: ………………………)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ ………………………

Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………………..

– Người đại diện theo pháp luật: ………………………….. – Chức vụ: ………………………….

– Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………

– Điện thoại: ……………………………….. fax: ……………………………………………………….

– Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………

– Ngành nghề kinh doanh: ………………………………………………………………………………

Nội dung giải trình ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Nay Công ty chúng tôi làm công văn này, gửi tới Chi cục thuế ………………………………….. để giải trình về việc ……………………………………………………………………….

Công ty chúng tôi xin cam kết nội dung trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu;

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
GIÁM ĐỐC

 

Trên đây là mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế mới nhất. Bạn đọc tham khảo và áp dụng phù hợp với hoàn cảnh của mình. Mọi thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật xin vui lòng liên hệ hoiluatgia.vn để được hỗ trợ sớm nhất.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *