Biểu mẫu

Bản nhận xét đảng viên dự bị

Bản nhận xét đảng viên dự bị là gì? Tại sao cần bản nhận xét đó? Và mẫu bản nhận xét đảng viên dự bị như nào? Là những câu hỏi mà những bạn sắp đăng ký kết nạp đảng viên thắc mắc. Bài viết sau đây sẽ truyền tải đầy đủ nội dung những thắc mắc trên cho các bạn. Mời các bạn cùng theo dõi.

Bản nhận xét đảng viên dự bị là gì

Đó chính là bản nhận xét của Đảng viên chính thức. Đây được xem là một trong những văn bản bằng giấy tờ quan trọng. Để người đảng viên dự bị có thêm cơ hội nhìn nhận lại quá trình công tác tạm thời của mình. Xem điểm gì tốt, điểm gì chưa tốt mà khắc phục . Trước khi bắt đầu làm thủ tục quy trình kết nạp đảng, viết đơn xin kết nạp đảng sau này.

Nội dung của bản nhận xét đảng viên dự bị là những hướng dẫn cụ thể về những ưu khuyết điểm và vài lưu ý mà người đảng viên dự bị còn mắc phải.

Mẫu Bản nhận xét đảng viên dự bị

 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

 

BẢN NHẬN XÉT
Đảng viên dự bị

Kính gửi: Chi uỷ …………………………………………………..

Đảng uỷ …………………………………………………

Tên tôi là: ………………………………………………. Sinh ngày….tháng….năm….

Vào Đảng ngày ….. tháng ….. năm ………… Chính thức ngày ….. tháng ….. năm …

Đang sinh hoạt tại chi bộ ………………………………………………………………………………………

Được chi bộ phân công (ngày ….. tháng ….. năm …………) giúp đỡ đảng viên dự bị

……………………………………………………………….. phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:

Ưu điểm:

– Phẩm chất chính trị:

+ Lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối chung thành với đường lối đổi mới của Đảng, tác phong đúng đắn, mẫu mực. Chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ chính sách, pháp luật nhà nước.

– Đạo đức lối sống:

+ Có lối sống đạo đức trong sáng, giản dị, luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

– Năng lực công tác:

+ Có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức. Có tinh thàn học hỏi, giúp đỡ các đồng chí và đồng nghiệp trong nhà trường. Không ngừng tìm tòi học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ chính trị.

– Quan hệ quần chúng:

+ Quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân, có ý thức xây dựng tập thể ngày càng vững mạnh.

Khuyết điểm:

– Cần mạnh dạn hơn trong đấu tranh xây dựng tập thể.

– Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị chi bộ xem xét đề nghị công nhận đồng chí ……….. trở thành đảng viên chính thức.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.

ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Trên đây là nội dung giải thích về bản nhận xét đảng viên dự bị và mẫu đi kèm. Để được kết nạp đảng viên, các bạn cần thật tìm hiểu chính xác và làm theo mẫu trên. Chúc các bạn sớm được kết nạp trở thành đảng viên.

Rate this post