Biểu mẫu

Giấy giới thiệu người vào đảng

Bạn đang làm thủ tục xin vào đảng? Và cần tham khảo biểu mẫu giấy giới thiệu người vào đảng đúng quy định. Bài viết sau sẽ cung cấp mẫu đúng chuẩn để bạn tham khảo!

Giấy giới thiệu người vào đảng dành cho những cá nhân ưu tú. Có nỗ lực phấn đấu bản thân để xây dựng đảng, xây dựng nhà nước. Những người này sau một thời được giáo dục cũng như giúp đỡ. Qua đó nêu lên được những ưu điểm, khuyết điểm về lối sống, về đạo đức, năng lực của người đó. Để các bạn biết rõ hơn, chúng ta cùng tìm hiểu giấy giới thiệu người vào đảng mới nhất sau đây.

Với mỗi công dân, việc xây dựng đảng, xây dựng tổ quốc là nghĩa vụ. Những con người có công sức đóng góp lớn. Mong muốn tham gia vào đảng để được cống hiến sức lực cho đảng, cho nhân dân. Giấy giới thiệu người vào Đảng sẽ do chính người theo dõi quần chúng đề cử lên Chi ủy đề nghị kết nạp Đảng. Sau đây là mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng, mọi người cùng tham khảo

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

GIẤY GIỚI THIỆU NGƯỜI VÀO ĐẢNG MẪU 3 – KNĐ

                 Kính gửi: Chi ủy:……………………………………………

Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Tên tôi là: ………………………………………………………………………, sinh ngày…….. tháng……… năm ………

Vào Đảng ngày….. tháng….. năm……, chính thức ngày……. tháng……. năm……..

Chức vụ hiện nay trong Đảng:…………………………., chính quyền…………………………., đoàn thể………………….

Quê quán:…………………………………………………………………………………………………….

Đang sinh hoạt tại chi bộ………………………………………………………………………………….

Ngày………tháng……….năm………..được chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như sau:

– Về lý lịch:

Những đặc điểm chính cần lưu ý:………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

– Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)………..

……………………………………………………………………………………………………………………

Đối chiếu tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, tôi giới thiệu với chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình.

………………, ngày….tháng……năm 20………
Đảng viên giới thiệu
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Trên đây là nội dung chi tiết về giấy giới thiệu người vào đảng. Các bạn đọc và tự viết theo đúng mẫu như trên.

Mọi thắc mắc hay tư vấn pháp luật xin vui lòng liên hệ hoiluatgia.vn để được hỗ trợ sớm nhất.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *