Biểu mẫu

Biên bản bàn giao hồ sơ

Bạn cần sử dụng biên bản bàn giao hồ sơ cho công việc sắp tới? Bạn muốn tham khảo biểu mẫu biên bản bàn giao hồ sơ theo quy định? Tất cả sẽ được tổng hợp ở bài viết dưới đây. 

Biên bản bàn giao hồ sơ được sử dụng trong các giao dịch thương mại hàng hóa, dịch vụ, tư vấn … Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ sẽ cung cấp cho quý khách những điều khoản để tránh sự cố sau này. Nó rất phù hợp cho việc các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thường xuyên có những hoạt động trao đổi bàn giao chứng từ, tài liệu, hồ sơ.

Hoiluatgia.vn cung cấp mẫu biên bản bàn giao hồ sơ để Quý khách hàng tham khảo và vận dụng vào việc sử dụng trong hoạt động thực tế.

CÔNG TY……….

Số: …/……..                    

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————o0o———–
                                    Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20……

BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ

Bên Giao:

Họ tên:………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………….

Trụ sở:………………………………………………………………………………………………………….

Bên Nhận:

Họ tên:………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………….

Công ty:………………………………………………………………………………………………………..

Trụ sở:………………………………………………………………………………………………………….

Chi tiết tài liệu bàn giao:

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu

Bên Giao Bên Nhận

 

Chú ý: thời gian giải quyết bán nhà cho người đang thuê tối đa không quá 02 tháng (không kể thời gian giải quyết yêu cầu bổ túc hồ sơ, nộp tiền mua nhà và giải quyết các tranh chấp khiếu nại)

Trên đây là mẫu biên bản bàn giao hồ sơ mới nhất. Đầy đủ các mục và điều khoản. Các bạn tham khảo và áp dụng phù hợp vào trường hợp của mình. Mọi thông tin thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật xin vui lòng liên hệ Hoiluatgia.vn để được giải đáp

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *