Biểu mẫu

Mẫu giấy mời họp

Với cuộc sống hiện đại ngày nay, con người làm việc ngày càng chỉnh chu trong các hoạt động. Giấy mời họp là văn bản thể hiện sự chỉnh chu, lịch thiệp đó.  Giấy mời họp hiện nay thường được sử dụng phổ biến tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Bạn có thể tìm hiểu về mẫu giấy mời họp mặt đơn giản và đầy đủ nhất ngay dưới đây.

Đối với những nhân viên văn phòng thì những mẫu giấy mời đã quá quen thuộc rồi. Tuy nhiên nếu như bạn đang làm việc cho tư nhân và công ty bạn có tổ chức một cuộc họp sự kiện nào đó. Và sếp giao cho công in giấy mời thì sẽ như thế nào? Thắc mắc đó sẽ được giải quyết trong nội dung sau đây.

Mẫu giấy mời họp cho cơ quan

 

TÊN CƠ QUAN                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:……./CV                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                  ……., ngày ……..tháng…….năm……

                                                         

                                                                                              THƯ MỜI HỌP

 

Thủ trưởng cơ quan (đơn vị)………………………………………………………………………. ……….

 

Kính gửi:

Đến dự cuộc họp :………………………………………………………………………………………………… (1)

Địa điểm :……………………………………………………………………………………………………………..

Thời gian :…………………………………………………………………………………………………………….

 

Thủ trưởng cơ quan

(Ký tên, đóng dấu)

 

(1)Ghi lý do cuộc họp hoặc vấn đề đưa ra trong cuộc họp

 

 Giấy mời họp phụ huynh

PHÒNG GD & ĐT ……………..
TRƯỜNG……………………..
———————
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-
……….., ngày…….tháng…….năm…….

GIẤY MỜI

Kính gửi: Ông (bà):…………………………………………………………………… là phụ huynh của em:…………………………….lớp…….. Trường ……………………….

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của BGH trường ………………………………….. năm học ……………………..

Giáo viên chủ nhiệm lớp ……………… xin kính mời Ông (bà) đúng……..giờ…….phút ngày……..tháng……..năm……….đến tại lớp………… trường ……………. để dự buổi họp phụ huynh học sinh.

Rất mong Ông (bà) đến dự họp đúng giờ!

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *