Biểu mẫu

Mẫu đơn khiếu nại hoặc tố cáo

Đơn khiếu nại tố cáo là loại văn bản cần có khi muốn giải quyết những hành động trái pháp luật của người khác xâm phạm đến quyền sở hữu, cá nhân cũng như lăng mạ… .Vậy mẫu đơn khiếu nại tố cáo theo quy định được viết như nào? Khi làm đơn cần chú ý gì. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp ở bài viết sau.

Lý do duy nhất để điền mẫu đơn khiếu nại này là để yêu cầu một tư pháp tố tụng trước khi yêu cầu một thẩm phán hành chính để giúp về lợi ích cho bạn hay người thân của bạn.  Mẫu đơn khiếu nại áp dung trong các lĩnh vực Hành chính (quyết định hành chính, hành vi hành chính…),Dân sự, Lao động, Đất đai, Hôn nhân gia đình …

Mẫu đơn xin khiếu nại này còn có các hướng dẫn cụ thể giúp các công dân, cá nhân… nắm được nội dung của một đơn khiếu nại, trình bày nguyện vọng của mình, các phần của đơn xin khiếu nại bao gồm tên người khiếu nại, đối tượng bị khiếu nại, nội dung tóm tắt vụ việc khiếu nại, quyền, lợi ích hợp pháp đi kèm, các thủ tục, giấy tờ đi kèm trong quá trình làm đơn, giúp mang lại cho các bạn cái nhìn bao quát và cụ thể nhất.

 

Sau đây mời các bạn tham khảo  Mẫu đơn khiếu nại hoặc tố cáo.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                                                                                                                    ……, ngày …… tháng….năm ……

ĐƠN KHIẾU NẠI

 

Kính gửi: ……………………………(1)

 

Họ và tên: ………………………(2); mã số hồ sơ……………….…………………….(3)

Địa chỉ: ………………………………………………………………….………………..

Khiếu nại: ………………………………………………………………………………(4)

Nội dung khiếu nại: …………………………………………………………………….(5)

…………………………………………………………………………………………….

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có)

 

                                                                                                                                                Người khiếu nại

                                                                                                                                               (ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết đơn xin khiếu nại

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

(2) Họ tên của người khiếu nại.

– Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.

– Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.

(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần 2) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?

(5) Nội dung khiếu nại

– Ghi tóm tắt sự việc đến khiếu nại;

– Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có);

 

 

 

Rate this post