Biểu mẫu

Mẫu c70a-hd

Nếu bạn là người nghỉ thai sản hay có người nhà nghỉ thai sản. Thì cần làm thủ tục  đề nghị giải quyết hưởng chế độ thai sản, ốm đau, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Do đó, các bạn phải cần đến mẫu C70A-HD để giải quyết các vấn đề trên.  Hoiluatgia.vn chúng tôi xin cung cấp Mẫu C70a-HD mới nhất theo Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016. Mời bạn đọc cùng tham khảo và áp dụng phù hợp vào trường hợp của mình.

Mẫu C70a-HD được ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-BHXH để các đơn vị sử dụng lao động thực hiện kê khai về danh sách người lao động đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồ sức khỏe như sau. Bạn có thể tải mẫu này về trong Quyết định 636/QĐ-BHXH.

Mẫu c70a-hd mới nhất

Tên cơ quan đơn vị ………
Mã đơn vị:………………
Số Điện thoại………….
Mẫu số: C70a-HD
(Ban hành theo Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của BHXH Việt Nam)
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC, PHỤC HỒI SỨC KHỎE
Đợt…… tháng….. năm ……
Số hiệu tài khoản……. Mở tại …. Chi nhánh………

PHẦN 1: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ MỚI PHÁT SINH

STT Họ và tên Số sổ BHXH/ Số định danh Điều kiện tính hưởng Số ngày nghỉ được tính hưởng trợ cấp Hình thức nhận trợ cấp Ghi chú
Tình trạng Thời điểm Từ ngày Đến ngày Tổng số
A CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU
I Bản thân ốm thường
1
Cộng
II Bản thân ốm dài ngày
1
Cộng
III Con ốm
1
Cộng
B CHẾ ĐỘ THAI SẢN
I Khám thai
Cộng
II Sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu
1
Cộng
III Sinh con, nuôi con nuôi
Trường hợp thông thường
1
Trường hợp mẹ phải nghỉ dưỡng thai (khoản 3 Điều 31)
1
Trường hợp mẹ chết sau khi sinh (khoản 4 Điều 34)
1
Trường hợp mẹ chết hoặc gặp rủi ro sau khi sinh (khoản 6 Điều 34)
1
Cộng
IV Lao động nữ mang thai hộ sinh con
1
Cộng
V Lao động nữ nhờ mang thai hộ nhận con
1
Cộng
VI Lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con
1
Cộng
VII Lao động nam hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con
1
Cộng
VIII Thực hiện các biện pháp tránh thai
1
….
C DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE
I Nghỉ DS sau ốm đau
1
….
Cộng
II Nghỉ DS sau thai sản
1
….
Cộng
III Nghỉ DS sau TNLĐ-BNN
1
….
Cộng

PHẦN 2: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH SỐ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

STT Họ và tên Số sổ BHXH/
Số định danh
Đợt giải quyết Nội dung và lý do đề nghị điều chỉnh Hình thức nhận trợ cấp Ghi chú
Diễn giải
nội dung 
Lý do 
A B 1 2 3 C
A CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU
I Bản thân ốm thường
1
II
….
B CHẾ ĐỘ …
1
2
Cộng X X X

 

Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Công đoàn cơ sở 
(Ký, họ tên, đóng dấu)
…..ngày …..tháng…..năm…..
Thủ trưởng đơn vị…………
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Trên đây là mẫu c70a-hd mới nhất theo  Quyết định số 636/QĐ-BHXH. Bạn đọc tham khảo bài viết và cùng góp ý xây dựng bài. Nếu bạn còn thắc mắc hay cần tư vấn thêm xin vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng hoiluatgia.vn để được hỗ trợ.

 

 

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *