Biểu mẫu

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước là loại văn bản quan trọng cần có khi bạn thực hiện công việc nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Các bạn chỉ cần điền các thông tin theo như trong mẫu thì 99% bạn không phải sợ ngân hàng yêu cầu bổ sung, ghi lại.

Nộp tiền vào ngân sách là quy định của nhà nước với các doanh nghiệp phải chịu thuế. Khi đi nộp tiền các bạn thường gặp khó khăn vì không nắm rõ được trình tự cũng như điền các thông tin thiết yếu vào giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Hôm nay chúng tôi gởi đến các bạn mẫu Giấy nộp tiền NSNN có thông tin đầy đủ

Mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (mẫu số C1-02/NS và C1-03/NS) thay thế cho mẫu Giấy nộp tiền vào NSNN ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 của Bộ Tài chính.

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Mẫu số: C1-02/NS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTCcủa Bộ Tài chính)

Không ghi vào khu vực này

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt □       Chuyển khoản □

Loại tiền: VND □ USD □ Khác: …………

Mã hiệu: ………

Số: ……………

Số tham chiếu(1):…………………

Người nộp thuế: ……………………………………………………….. Mã số thuế:

Địa chỉ:………………………………………………………………………………..

…………………………………………… Quận/Huyện: …………………… Tỉnh, TP:

Người nộp thay:…………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………..

…………………………………………… Quận/Huyện: …………………… Tỉnh, TP:

Đề nghị NH/ KBNN: ……………………….. trích TK số: ………………………. hoặc thu tiền mặt đểnộp NSNN theo: TKthuNSNN □ TK tạm thu □ TK thu hồi hoàn thuế GTGT □

vào tài khoản của KBNN: …………………………………………….  Tỉnh, TP:

Mở tại NH ủy nhiệm thu: ……………………………………………………….

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: Kiểm toán nhà nước □ Thanh tra tài chính □

Thanh tra Chính phủ □ Cơ quan có thẩm quyền khác □

Tên cơ quan quản lý thu:…………………………………………………………………

Phần dành cho người nộp thuế ghi

Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/ NH phối hợp thu/ KBNN ghi

STT

Số tờ khai/ Số quyết định / Số thông báo

Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo

Nội dung các khoản nộp NSNN

Số nguyên tệ

Số tiền VND

Mã chương

Mã tiểu mục

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ(2):……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

 

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:

Mã CQ thu: ………………………..

Mã ĐBHC: ………………………..

Nợ TK: …………………….

Có TK: ……………………..

 

NGƯỜI NỘP TIỀN
Ngày… tháng… năm…

NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày… tháng… năm…

Người nộp tiền

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

(Ghi chức danh, ký, họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: Trường hợp nộp thuế điện tử: Người nộp tiền, Tổ chức T-VAN (nếu có), Tổng cục Thuế (nếu có), Ngân hàng/ Kho bạc Nhà nước thực hiện ký số; ghi tên; ngày, giờ

(1) Trường hợp nộp thuế điện tử từCổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, hệ thống tự động điền số tham chiếu để phục vụ công tácquản lý.

(2) Trường hợp nộp tiền bằng VND thì ghi bằng chữ theo tổng số tiền VND; Trường hợp nộp tiền bằng ngoại tệ thì ghi bằng chữ theo tổng số nguyên tệ và loại ngoại tệ.

 

Trình tự thực hiện:

+   Trường hợp Người nộp thuế nộp bằng tiền mặt:

  • Người nộp thuế đến nộp tiền trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước. Kho bạc Nhà nước xác nhận trên chứng từ nộp thuế về số thuế đã thu.
  • Người nộp thuế nộp bằng tiền mặt tại Cơ quan thuế, ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc tổ chức, cá nhân được Cơ quan thuế uỷ nhiệm thu thuế: các tổ chức, cá nhân khi nhận tiền thuế cấp cho Người nộp thuế chứng từ thu tiền thuế theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

+   Trường hợp nộp thuế bằng chuyển khoản:

  • Nguời nộp thuế đến Kho bạc, Ngân hàng, tổ chức tín dụng nơi mở tài khoản thực hiện trích chuyển tiền từ tài khoản của Người nộp thuế vào tài khoản của Kho bạc nhà nước.
  • Kho bạc, Ngân hàng, tổ chức tín dụng thực hiện trích chuyển tiền từ tài khoản của Người nộp thuế để thu ngân sách nhà nước xác nhận trên chứng từ nộp tiền thuế của Người nộp thuế. Ngân hàng, tổ chức tín dụng phải phản ánh đầy đủ các nội dung của chứng từ nộp tiền thuế trên chứng từ phục hồi gửi Kho bạc Nhà nước nơi thu Ngân sách Nhà nước.

 

Trên đây là bài viết về mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước và quy trình thực hiện. Bạn đọc tham khảo kỹ lưỡng để việc đi nộp tiền được diễn ra nhanh chóng. Tránh những sai sót làm mất thời gian. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ văn phòng hoiluatgia.vn để được hỗ trợ sớm nhất.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *