Hỏi đáp

Ủy nhiệm chi là gì?

Ủy nhiệm chi là gì? Là câu hỏi mà nhiều bạn sinh viên đang học kế toán hay những bạn nhân viên bán hàng thắc mắc. Để hiểu hơn về ủy nhiệm chi mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung bài viết sau.

Trong môi trường kinh tế hiện nay. Các công việc được áp dụng những công nghệ hay thủ tục mới để đẩy nhanh được các quá trình. Đơn giản hóa các thủ tục. Như vậy làm việc sẽ hiệu quả và tăng năng suất hơn.

Chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm ủy nhiệm chi là gì.

Ủy nhiệm chi là gì?

Là phương tiện thanh toán mà người trả tiền lập lệnh thanh toán theo mẫu do Ngân hàng quy định. Gửi cho ngân hàng nơi mình mở tài khoản yêu cầu trích một số tiền nhất định trên tài khoản của mình để trả cho người thụ hưởng.

Vậy có nghĩa là:

  • Ủy nhiệm chi là sự ủy quyền của người có nghĩa vụ thanh toán cho ngân hàng. Hình thức của ủy quyền theo mẫu in sẵn của ngân hàng. Người có nghĩa vụ thanh toán điền và ký vào ủy quyền này;
  • Người được ủy quyền chính là ngân hàng. Dưới góc độ pháp luật ngân hàng thì việc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện lệnh chi cho khách hàng chính là hoạt động cung cấp dịch vụ cho khách hàng có thu phí;
  • Nội dung công việc ủy quyền là trích tiền từ tài khoản của người có nghĩa vụ thanh toán để trả cho người thụ hưởng số tiền ghi trên lệnh chi đó.

Ví dụ đơn giản là: Một doanh nghiệp A mua hàng hóa hay dịch vụ của doanh nghiệp B. Với điều kiện thanh toán là chuyển khoản thì doanh nghiệp A sẽ phải ra ngân hàng của mình rồi lập ủy nhiệm chi để khấu trừ khoản tiền trong tài khoản để chuyển cho doanh nghiệp B.

Vậy bạn đã biết  khi nào cần thiết lập ủy nhiệm chi chưa. Nếu chưa rõ ta cùng đọc tiếp.

Khi nào cần lập ủy nhiệm chi

Ủy nhiệm chi chỉ được thực hiện khi khách hàng có yêu cầu và tiến hành lập, ký vào mẫu. Ngân hàng chỉ căn cứ vào lệnh đó để trích tiền từ tài khoản khách hàng chuyển trả cho đơn vị thụ hưởng. Nếu ngân hàng tự động trích tài khoản của khách hàng thì đó là hành vi trái quy định. Trừ trường hợp đã có thỏa thuận trước bằng văn bản.

Những điều cần lưu ý khi lập ủy nhiệm chi

Do liên quan đến vấn đề tiền bạc và ngân hàng nên các bạn phải thật chú ý, tránh nhầm lẫn dẫn đến sai lầm ảnh hưởng về sau.

  • Khi nhận được ủy nhiệm chi do khách hàng chuyển đến dưới dàng chứng từ giấy hay chứng từ điện tử. Ngân hàng phải kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của ủy nhiệm chi. Đồng thời kiểm tra việc đảm bảo khả năng thanh toán của khách hàng;
  • Nếu ủy nhiệm chi không hợp lệ, không hợp pháp. Hoặc số tiền ghi trên ủy nhiệm chi vượt quá số dư trên tài khoản thanh toán của khách hàng. Thì ngân hàng nhanh chóng thông báo cho người lập ủy nhiệm chi. Trả lại giấy ủy nhiệm chi và từ chối thực hiện lệnh chi đó nếu các bên không có thỏa thuận khác;
  • Nếu ủy nhiệm chi hợp lệ, hợp pháp và số tiền ghi trên ủy nhiệm chi được đảm bảo khả năng thanh toán. Thì ngân hàng phải nhanh chóng tiến hành chi trả cho người thụ hưởng. Trích tiền từ tài khoản của khách hàng vào tài khoản của người thụ hưởng.

Trên đây là bài viết giới thiệu cho các bạn biết lệnh ủy nhiệm chi là gì và các vấn đề liên quan. Bạn đọc tham khảo và áp dụng phù hợp vào hoàn cảnh của mình một cách hợp lý nhất. Hoiluatgia.vn chúc các bạn thành công!

 

 

Rate this post