Hỏi đáp

Hạch toán là gì?

Là một sinh viên học kế toán hay những người tự học thì cần phải biết hạch toán là gì. Vậy hạch toán có vai trò gì và có cần thiết trong các doanh nghiệp không.  Đặc điểm của hạch toán kế toán như thế nào? Tất cả sẽ được giải thích trong nội dung bài viết sau đây, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Học kế toán không khó, khó cái là cần học cẩn thận từng khái niệm và hiểu rõ nó. Hôm nay sẽ là một khái niệm vô cùng quan trọng khi làm kế toán. Đó là cụm từ hạch toán.

Hạch toán là gì?

Hạch toán là quá trình quan sát, đo lường, tính toán và ghi chép lại quá trình tái sản xuất xã hội nhằm quản lý các hoạt động đó ngày một chặt chẽ hơn.

Những yêu cầu quan trọng đối với hạch toán là đầy đủ, chính xác, kịp thời về nội dung và thống nhất về phương pháp, bảo đảm tiêu chuẩn hóa và so sánh được các số liệu hạch toán. Do sự phát triển của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, Hạch toán có những thay đổi lớn về kĩ thuật tổ chức thu thập, xử lí số liệu và luôn luôn là một trong những công cụ quản lí quan trọng của nhà nước.

Các loại hạch toán

Có 3 loại hạch toán: Hạch toán nghiệp vụ, Hạch toán thống kê, Hạch toán kế toán

Hạch toán kế toán

là khoa học thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về tài sản và sự vận động của tài sản trong các đơn vị nhằm kiểm tra toàn bộ tài sản và các hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị đó.

Hạch toán thống kê

là khoa học nghiên cứu mặt lượng trong mối liên hệ mật thiết với mặt chất các hiện tượng kinh tế xã hội số lớn trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể nhằm rút ra bản chất và tính quy luật trong sự phát triển của các hiện tượng đó.

Hạch toán nghiệp vụ

là sự quan sát, phản ánh và giám đốc trực tiếp từng nghiệp vụ kinh tế kỹ thuật cụ thể, để chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các nghiệp vụ đó.

Tác dụng của hạch toán

  • Việc hạch toán giúp kế toán và doanh nghiệp có thể cung cấp thông tin tài chính cho chủ sở hữu, ngân hàng cho vay, nhà đầu tư… biết được tình hình phát triển của doanh nghiệp có tốt không, có ổn định không…
  • Giúp cho việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động tài chính của các cơ quan nhà nước được đúng quy định.  Điều này sẽ làm tránh rủi ro cho những người sử dụng thông tin tài chính doanh nghiệp

Yêu cầu trong hạch toán

  • Hạch toán phải chính xác
  • Số liệu hạch toán phải minh bạch, so sánh được
  • Hạch toán phải dễ hiểu, dễ phân tích
  • kế toán hạch toán phải trung thực

Trên đây là bài viết về những thông tin liên quan đến hạch toán là gì. Mời bạn đọc cùng tham khảo và góp ý kiến. Mọi thắc mắc hay cần tư vấn pháp lý xin vui lòng liên hệ hoiluatgia.vn.

 

 

 

 

 

 

Rate this post