Biểu mẫu

Sơ yếu lý lịch mẫu 2c

Chúng ta thường nghe và sử dụng mẫu sơ yếu lý lịch để làm các thủ tục hành chính. Vậy sơ yếu lý lịch mẫu 2c dùng cho đối tượng như nào và có mục đích gì. Để các bạn hiểu được mục đích và đối tượng của sơ yếu lý lịch mẫu 2c. Chúng tôi xin  giới thiệu đến các bạn bài viết về sơ yếu lý lịch mẫu 2c. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Sự đặc biệt của sơ yếu lý lịch mẫu 2c là nó dùng cho các cán bộ, công chức nhà nước. Vì vậy bạn muốn ứng tuyển vào vị trí công chức nhà nước thì một sơ yếu lý lịch mẫu 2C là không thể thiếu.

Sơ yếu lý lịch  mẫu 2C-BNV/2008

Để các bạn tiện theo dõi chúng tôi sẽ cung cấp mẫu sơ yếu lý lịch mẫu 2c sau đây

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

      1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): ………………………………..

2) Tên gọi khác:……………………………………………………………….

3) Sinh ngày: … tháng … năm ……, Giới tính (nam, nữ): ………….

4) Nơi sinh: Xã ……………, Huyện …………, Tỉnh …………………..

5) Quê quán: Xã …….…… , Huyện …………, Tỉnh ………………….

6) Dân tộc: ………………………………, 7) Tôn giáo: ……………………………………………….

8) Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………….

(Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9) Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………

(Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: ………………………………………………………………….

11) Ngày tuyển dụng: …/…/……, Cơ quan tuyển dụng: …………………………………………….

12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: ………………………………………………………………………..

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

13) Công việc chính được giao: …………………………………………………………………………..

14) Ngạch công chức (viên chức): ……………………..…………, Mã ngạch: ……………………

Bậc lương:……, Hệ số:……, Ngày hưởng:…/…/…….…,

Phụ cấp chức vụ:………………………………………….…, Phụ cấp khác:…………………………..

15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):…………………………

15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất:………………………………………………………………………

(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)

15.3- Lý luận chính trị: ……………..…………… 15.4-Quản lý nhà nước:…………………………..

(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương)            (chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự,……..)

15.5- Ngoại ngữ:……………………………………………, 15.6-Tin học: ………………………………

(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D……)         (Trình độ A, B, C,…….)

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:…/…/……, Ngày chính thức:…/…/……

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị – xã hội: ……………………………………………………………..

(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,….. và làm việc gì trong tổ chức đó)

18) Ngày nhập ngũ:…/…/……, Ngày xuất ngũ: …/…/…… Quân hàm cao nhất:…………………..

19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất ………………………………………………………………….

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân và ưu tú, …)

20) Sở trường công tác: ………………………………………………………………………………………..

21) Khen thưởng: …………………………………….……, 22) Kỷ luật: ………………………………….

(Hình thức cao nhất, năm nào)                          (về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào)

23) Tình trạng sức khoẻ: ……, Chiều cao:…, Cân nặng:….kg, Nhóm máu:…………

24) Là thương binh hạng: …./……, Là con gia đình chính sách: ………………………………………

(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)

25) Số chứng minh nhân dân: ………………………………………………………………………… Ngày cấp: …/…/……

26) Số sổ BHXH: ……………………………………………………………………………………………………………………..

27) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học.

……………….ngày…..tháng..năm..

Người khai
Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCC

 

Trên đây là bài viết giới thiệu về sơ yếu lý lịch mẫu 2c cho các cán bộ nhân viên nhà nước. Bạn đọc tham khảo và áp dụng phù hợp vào trường hợp của mình. Mọi chi tiết hay cần tư vấn pháp lý xin vui lòng liên hệ văn phòng hoiluatgia.vn.

 

 

Rate this post