Biểu mẫu

Mẫu bản cam kết

Biên bản cam kết là gì? Tại sao lại phải dùng bản cam kết? Là những thắc mắc của độc giả gửi đến cho chúng tôi. Với những kinh nghiệm của văn phòng hoiluatgia.vn, chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc trên trong bài viết sau đây. Bạn đọc cùng tham khảo bài viết và mẫu bản cam kết chuẩn nhất.

Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu định nghĩa về bản cam kết là gì.

Bản cam kết là gì?

Bản cam kết là loại văn bản có giá trị pháp lý giữa hai bên ký cam kết, nếu bên nào không làm đúng nội dung trong cam kết thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Giấy cam kết có giá trị hiệu lực pháp lý khi có chữ kí của hai bên cam kết, đã được công chứng hay chứng thực trước cơ quan pháp luật.

Sau đây chúng ta cùng tham khảo mẫu bản cam kết chuẩn nhất.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——-

 BẢN CAM KẾT

Kính gửi: ……………………………………………………….

Tên cá nhân/tổ chức: (Tôi/chúng tôi) …………..…………………..………………………………..

Mã số thuế (nếu có): …………………………..…………………..…………………………………..

Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD :……………………….Ngày cấp: ……………………..Nơi cấp:……….…

Địa chỉ cư trú/trụ sở:……………………….…………….……………………………………………..

Nơi làm việc (nếu có): …………………….………………..……………………….…………………

Điện thoại liên hệ: …………………….…………………………………………..……………………

Tôi cam kết các nội dung sau đây……………………………………………………………………….

1………………….………………..……………………………………..…………………………………

2………………….………………..……………………………………..…………………………………

3………………….………………..……………………………………..…………………………………

4………………….………………..……………………………………..…………………………………

5………………….………………..……………………………………..…………………………………

Tôi/chúng tôi đề nghị:

1………………….………………..……………………………………..…………………………………

2………………….………………..……………………………………..…………………………………

3……………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

…………., ngày …… tháng …… năm……….

CÁ NHÂN/PHÁP NHÂN CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Rate this post