Biểu mẫu

Đơn xin xác nhận tạm trú

Hiện nay, do mức độ đô thị hóa diễn ra nhanh. Có rất nhiều lao động từ nông thôn lên thành phố lao động. Để nắm bắt quản lý được họ thì cần xác nhận tạm trú tại nơi họ đến ở. Nếu bạn chưa biết cách viết đơn xin xác nhận tạm trú thì cùng theo dõi bài viết sau đây của Chúng tôi.

Đơn xin xác nhận tạm trú là mẫu đơn được sử dụng khi bạn đang cần làm thủ tục hành chính cho mình hoặc gia đình có yêu cầu xác nhận thông tin tạm trú. Đơn xin xác nhận tạm trú sau đó sẽ được Công an Phường, xã nơi bạn đăng ký tạm trú xác nhận.

Xem thêm:

Thủ tục đăng ký tạm trú tạm vắng tại công an xã, phường

Thủ tục chuyển hộ khẩu – Các bước thực hiện và quy định cần biết

Biểu mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu mới và cách viết

Sau đây mời các bạn tham khảo mẫu đơn xin xác nhận tạm trú.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

ĐƠN XIN XÁC NHẬN TẠM TRÚ

Kính gửi: Công an phường/xã/thị trấn…………………………………………….

Tôi tên…………………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh……………………………………………………………………………………………………..

Số CMND…………………….Do công an………………………………………Cấp ngày…………….

Địa chỉ thường trú…………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay……………………………………………………………………………………………….

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Công an phường/xã/thị trấn…………………………………..

xác nhận cho tôi đã tạm trú tại địa này từ ngày………………………………………cho đến nay.

Lý do……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin chân thành cám ơn!

Xác nhận của Công an phường/xã/thị trấn Ngày……tháng……năm……..
Kính đơn

 

Rate this post