Biểu mẫu

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản

Đơn xin nghỉ thai sản là gì? Cách viết đơn nghỉ thai sản như thế nào. Hoiluatgia.vn sẽ cung cấp cho các bà bầu những thông tin hữu ích về đơn nghỉ thai sản. Chúng tôi sẽ cung cấp mẫu đơn xin nghỉ thai sản và hướng dẫn các bạn cách viết đơn. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung bài viết sau.

Đơn xin nghỉ thai sản là một phần trong các thủ tục, hồ sơ mà mẹ bầu cần hoàn tất trước kỳ nghỉ dài để sinh con và chăm sóc bé cưng.

Mẫu Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mới nhất để bạn thực hiện thủ tục theo đúng quy định của doanh nghiệp, đơn vị bảo hiểm.

Để các bạn nắm rõ được, hãy cùng tham khảo Mẫu đơn xin nghỉ thai sản:

 

TÊN CƠ QUAN

……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–
 

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi:………………………………………………………..

Tên tôi là:………………………..……..…………………………Sinh ngày……………………..……

Chức vụ:………………………………………………….….. Vị trí công tác:…………………………

Số CMTND:……………………………….. Ngày cấp………………………….. Nơi cấp………………..

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………………………………….

Hiện nay bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để đảm bảo sức khỏe, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày…../…./20…..đến ngày……/…../20…..

Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho………………………………………………hiện đang công tác tại……………………………………………

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Giám đốc

……….., ngày…..tháng…..năm……

Người làm đơn
……………………………

 

Trước khi nghỉ thai sản, mẹ có thể tự làm đơn hoặc điền vào mẫu đơn có sẵn của công ty. Các mẫu đơn xin nghỉ thai sản mới nhất đều cần cung cấp đầy đủ thông tin như họ tên, số chứng minh nhân dân, địa chỉ, chức vụ, tên bộ phận đang làm việc, thời gian nghỉ thai sản và tên người sẽ nhận bàn giao công việc trong thời gian mẹ nghỉ thai sản.

 

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *