Học tiếng Anh Online, Blog

Lời dịch bài hát Sugar – Maroon 5

Sugar – Maroon 5

I’m hurting, baby, I’m broken down
Em yêu, anh đang đau đớn, anh gục ngã
I need your loving, loving
Anh cần tình yêu của em
I need it now
Anh cần ngay bây giờ
When I’m without you
Khi em không ở bên cạnh anh
I’m something weak
Anh chỉ là một chàng trai yếu ớt
You got me begging, begging
Em khiến anh phải cầu xin
I’m on my knees
Anh van xin em đấy

I don’t wanna be needing your love
Anh không muốn cầu xin tình yêu của em
I just wanna be deep in your love
Anh chỉ muốn được đắm chìm trong tình yêu của em thôi
And it’s killing me when you’re away
Và anh như chết mòn mỗi khi em rời xa
Ooh, baby, ’cause I really don’t care where you are
Em yêu, vì anh thực sự chẳng bận tâm em ở đâu
I just wanna be there where you are
Anh chỉ muốn được ở đó cùng em mà thôi
And I gotta get one little taste
Và được nếm một chút hương vị tình yêu

Your sugar
Tình yêu của em
Yes, please
Vâng, anh hằng ao ước
Won’t you come and put it down on me?
Liệu em có thể đến bên và trao trọn cho anh không?
I’m right here, ’cause I need
Anh ở ngay đây vì anh cần lắm
Little love, a little sympathy
Chút yêu thương và sự cảm thông nơi em
Yeah, you show me good loving
Em cho anh thấy tình yêu tuyệt vời
Make it alright
Biến mọi thứ trở nên tươi đẹp
Need a little sweetness in my life
Anh cần một chút ngọt ngào trong cuộc sống mình
Your sugar, yes, please
Tình yêu của em, vâng, anh hằng ao ước
Won’t you come and put it down on me?
Liệu em có thể đến bên và trao trọn cho anh không?

My broken pieces
Những mảnh vỡ trong anh
You pick them up
Em hàn gắn lại
Don’t leave me hanging, hanging
Đừng để anh phải chờ đợi
Come give me some
Hãy đến và trao anh chút gì đi
When I’m without ya
Khi thiếu vắng em
I’m so insecure
Anh rất tự ti
You are the one thing, one thing I’m living for
Em là lẽ sống duy nhất của đời anh

I don’t wanna be needing your love
Anh không muốn cầu xin tình yêu của em
I just wanna be deep in your love
Anh chỉ muốn được đắm chìm trong tình yêu của em thôi
And it’s killing me when you’re away
Và anh như chết mòn mỗi khi em rời xa
Ooh, baby, ’cause I really don’t care where you are
Em yêu, vì anh thực sự chẳng bận tâm em ở đâu
I just wanna be there where you are
Anh chỉ muốn được ở đó cùng em mà thôi
And I gotta get one little taste
Và được nếm một chút hương vị tình yêu

Your sugar, yes, please
Tình yêu của em, vâng, anh hằng ao ước
Won’t you come and put it down on me?
Liệu em có thể đến bên và trao trọn cho anh không?
I’m right here, ’cause I need
Anh ở ngay đây vì anh cần lắm
Little love, a little sympathy
Chút yêu thương và sự cảm thông nơi em
Yeah, you show me good loving
Em cho anh thấy tình yêu tuyệt vời
Make it alright
Biến mọi thứ trở nên tươi đẹp
Need a little sweetness in my life
Anh cần một chút ngọt ngào trong cuộc sống mình
Your sugar! (sugar!). Yes, please (yes, please)
Tình yêu của em (tình yêu!). Vâng, anh hằng ao ước (vâng, anh hằng ao ước)
Won’t you come and put it down on me?
Liệu em có thể đến bên và trao trọn cho anh không?

Yeah
Yeah
I want that red velvet

Anh muốn chiếc bánh màu đỏ nhung đó
I want that sugar sweet
Anh muốn vị ngọt đắm say đó
Don’t let nobody touch it
Đừng để ai chạm vào
Unless that somebody’s me
Trừ khi người đó là anh
I gotta be your man
Anh sẽ là người đàn ông của em
There ain’t no other way
Không có lựa chọn nào nữa
‘Cause girl you’re hotter than a southern California day
Bởi cô gái à, em còn nóng bỏng hơn một ngày ở vịnh Nam California

I don’t wanna play no games
Anh không muốn đùa giỡn tình em
You don’t gotta be afraid
Em không phải e dè đâu
Don’t give all that shy shit
Đừng cố tỏ vẻ e thẹn
No make-up on
Không cần phải trang điểm

That’s my. Sugar, yes, please
Hãy là chính em. Tình yêu của em, vâng, anh hằng ao ước
Won’t you come and put it down on me (down on me)?
Liệu em có thể đến bên và trao trọn cho anh không? (trao trọn cho anh)
I’m right here (right here), ’cause I need (’cause I need)
Anh ở ngay đây (ngay đây), vì anh cần lắm (vì anh cần lắm)
Little love, a little sympathy
Chút yêu thương và sự cảm thông nơi em
So, baby, (yeah) you show me good loving
Em yêu, em cho anh thấy tình yêu tuyệt vời
Make it alright
Biến mọi thứ trở nên tươi đẹp
Need a little sweetness in my life
Anh cần một chút ngọt ngào trong cuộc sống mình
Your sugar! (sugar!), yes, please (yes, please)
Tình yêu của em (tình yêu!). Vâng, anh hằng ao ước (vâng, anh hằng ao ước)
Won’t you come and put it down on me
Liệu em có thể đến bên và trao trọn cho anh không?

Won’t you come and put it down on me (down on me)?
Liệu em có thể đến bên và trao trọn cho anh không? (trao trọn cho anh)
I’m right here (right here), ’cause I need (’cause I need)
Anh ở ngay đây (ngay đây), vì anh cần lắm (vì anh cần lắm)
Little love, a little sympathy
Chút yêu thương và sự cảm thông nơi em
So, baby, (yeah) you show me good loving
Em yêu, em cho anh thấy tình yêu tuyệt vời
Make it alright
Biến mọi thứ trở nên tươi đẹp
Need a little sweetness in my life
Anh cần một chút ngọt ngào trong cuộc sống mình

Sugar, yes, please
Tình yêu của em, vâng, anh hằng ao ước
Won’t you come and put it down on me?
Liệu em có thể đến bên và trao trọn cho anh không?

Xem thêm bài hát: Lời dịch bài hát Seasons in The Sun – Westlife

Lời dịch bài hát Seasons in The Sun – Westlife

Lời dịch bài hát Lemon Tree – Fool’s Garden

Lời dịch Take Me To Your Heart – Michael Learns To Rock

Lời dịch bài: Beautiful in white

Lời dịch bài hát: Everyday i love you

Lời bài hát: Just give me a reason

Rate this post