Học tiếng Anh Online, Blog

Luyện nghe tiếng Anh cơ bản với Jennifer – Bài 8: Spelling

Luyện nghe tiếng Anh cơ bản với Jennifer

Hello! Nice to meet you! What your name? Please spell your name for me!…Bạn đã học thuộc bảng chữ cái chưa? Vậy hãy đánh vần tên bạn bằng tiếng Anh nhé! Đó là nội dung bài học hôm nay của chúng ta.

 

 

– Công ty Dịch Vụ Kế  Toán Việt chúng tôi là đơn vị cung cấp các dịch vụ kế toán chuyên  nghiệp, uy tín bao gồm kế toán thuế, kế toán tổng hợp nhanh nhất đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Một số câu giao tiếp tiếng Anh thường dùng với TO-BE

1. Be careful ! Hãy cẩn trọng !
2. Be good ! Hãy ngoan đấy !- Cha mẹ dặn con.
3. Be happy ! Hãy vui lên !
4. Be kind !Hãy tỏ ra tử tế!
5. Be on your toes !Hãy thận trọng!
6. Be prepared !Hãy chuẩn bị !
7. Be quiet !Hãy im lặng !
8. Boys will be boys.Con trai thì mãi là con trai thôi.
9. Don’t worry, be happyĐừng lo lắng, hãy vui lên.
10. I’ll be back.Tôi sẽ trở lại.
11. It could be worse.Chuyện có thể đã tệ hơn.
12. Just be yourself.Hãy là chính mình.
13. Let bygones be bygones.Để quá khứ trôi vào dĩ vãng./ Chuyện gì qua cho nó qua.
14. Let it be.Cứ kệ nó đi, hãy mặc nó như thế đi.
15. Things couldn’t be better.Mọi chuyện không thể tốt hơn được.
16. To be or not to be, that’s the question (*)Tồn tại hay không tồn tại, đó chính là vấn đề.
17. To have a friend, be one.Nếu muốn có bạn, hãy là một người bạn.
18. Too good to be true.Tốt đến khó tin.
19. Treat others as you would like to be treated.Hãy đối xử với người khác như cách bạn muốn được đối xử.
20. Whatever will be will be. Chuyện gì đến thì sẽ đến.

……………………………………………………………..

Bài học tiết trước: Bài 7

Rate this post