Học tiếng Anh Online, Blog

Lời dịch bài hát: Everyday i love you

EVERYDAY I LOVE YOU | Boyzone | Vietsub by VOCA Music

 

I don’t know, but I believe
Anh không biết nhưng anh luôn tin tưởng
That some things are meant to be
Rằng có một số việc đã được định trước
And that you’ll make a better me
Và đó là em sẽ khiến anh trở nên tốt hơn
Everyday I love you
Mỗi ngày anh sẽ luôn yêu em
I never thought that dreams came true
Anh chẳng bao giờ nghĩ rằng những giấc mơ sẽ trở thành sự thực
But you showed me that they do
Nhưng em đã chỉ cho anh thấy điều ngược lại
You know that I learn something new
Em biết rằng anh sẽ học được những điều mới mẻ
Everyday I love you
Mỗi ngày anh sẽ luôn yêu em

‘Cos I believe that destiny
Bởi vì anh tin rằng định mệnh
Is out of our control (don’t you know that I do)
Là điều chúng ta không thể nào kiểm soát được (em đâu biết những gì anh có thể làm)
And you’ll never live until you love
Và em sẽ chẳng bao giờ thực sự sống cho đến khi em biết yêu
With all your heart and soul
Yêu bằng cả trái tim lẫn tâm hồn mình

It’s a touch when I feel bad
Đó là một cái chạm an ủi khi anh cảm thấy buồn
It’s a smile when I get mad
Đó là một nụ cười khi anh như phát cáu lên
All the little things I am
Đó là tất cả những điều nhỏ bé mà anh có

Everyday I love you
Mỗi ngày anh sẽ luôn yêu em

‘Cos I believe that destiny
Bởi vì anh tin rằng định mệnh
Is out of you control (don’t you know that I do)
Là điều chúng ta không thể nào kiểm soát được ( em đâu biết những gì anh có thể làm)
And you’ll never live until you love
Và em sẽ chẳng bao giờ thực sự sống cho đến khi em biết yêu
With all your heart and soul
Yêu bằng cả trái tim lẫn tâm hồn mình

If I asked would you say yes?
Nếu anh ngỏ lời em sẽ nói đồng ý chứ?
Together we’re the very best
Cùng nhau chúng ta sẽ là điều tuyệt vời
I know that I am truly blessed
Anh biết anh thật quá may mắn
Everyday I love you
Mỗi ngày anh sẽ luôn yêu em
And I’ll give you my best
Anh sẽ trao em những điều tuyệt vời nhất mà anh có
Everyday I love you
Mỗi ngày anh sẽ luôn yêu em

Xem thêm bài hát: Lời bài hát: When you say nothing at all

Lời bài hát: You belong with me

Lời dịch bài hát My heart will go on

Học tiếng Anh qua lời bài hát: All of me (John Legend and Lindsey Stirling)

Rate this post