Blog

Lời dịch bài: Beautiful in white

Học tiếng Anh qua bài hát Beautiful In White – Nhóm nhạc: Westlife

Not sure if you know this
Anh không chắc liệu em có biết điều này
But when we first met
Nhưng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau
I got so nervous I couldn’t speak
Anh đã rất bối rối, anh chẳng thể nói nên lời
In that very moment
Vào cái khoảnh khắc đó
I found the one and
Anh đã tìm được em và
My life had found its missing piece
Cuộc đời anh đã tìm thấy mảnh ghép còn thiếu

So as long as I live I love you
Chỉ cần anh tồn tại anh sẽ yêu em
Will have and hold you
Sẽ giữ em là của anh
You look so beautiful in white
Trông em thật đẹp trong bộ váy cưới
And from now til my very last breath
Và kể từ giây phút này cho đến cuối cuộc đời
This day I’ll cherish
Anh sẽ trân trọng em
You look so beautiful in white tonight
Đêm nay trông em thật đẹp trong bộ váy cưới

What we have is timeless
Những gì chúng ta có là vĩnh cửu
My love is endless
Tình yêu anh dành cho em là mãi mãi
And with this ring I say to the world
Và khi cầm chiếc nhẫn cưới này anh sẽ nói với cả thế giới
You’re my every reason
Em là lẽ sống của đời anh
You’re all that I believe in
Em là mọi thứ anh tin tưởng
With all my heart I mean every word
Tất cả những lời này đều xuất phát từ trái tim anh

So as long as I live I’ll love you
Chỉ cần anh tồn tại anh sẽ yêu em
Will have and hold you
Sẽ giữ em là của anh
You look so beautiful in white
Trông em thật đẹp trong bộ váy cưới
And from now to my very last breath
Và kể từ giây phút này cho đến cuối cuộc đời
This day I’ll cherish
Anh sẽ trân trọng em
You look so beautiful in white tonight
Đêm nay trông em thật đẹp trong bộ váy cưới

You look so beautiful in white
Trông em thật đẹp trong bộ váy cưới

So beautiful in white tonight
Đêm nay trông em thật đẹp trong bộ váy cưới

And if our daughter’s what our future holds
Và nếu trong tương lai chúng ta có con gái
I hope she has your eyes
Anh hy vọng con sẽ có đôi mắt giống như em
Finds love like you and I did
Con sẽ tìm được tình yêu như chúng ta đã có
Yeah, we wish she falls in love and we will let her go
Và khi con biết yêu, chúng ta sẽ để con bé đến với tình yêu của mình
I’ll walk her down the aisle
Anh sẽ khoác tay con đi trong lễ đường
She’ll look so beautiful in white
Con bé sẽ trông thật đẹp trong bộ váy cưới

You look so beautiful in white
Trông em thật đẹp trong bộ váy cưới

So as long as I live I’ll love you
Chỉ cần anh tồn tại anh sẽ yêu em
Will have and hold you
Sẽ giữ em là của anh
You look so beautiful in white
Trông em thật đẹp trong bộ váy cưới
And from now to my very last breath
Và kể từ giây phút này cho đến cuối cuộc đời
This day I’ll cherish
Anh sẽ trân trọng em
You look so beautiful in white tonight
Đêm nay trông em thật đẹp trong bộ váy cưới

You look so beautiful in white tonight
Đêm nay trông em thật đẹp trong bộ váy cưới

Xem thêm bài hát: Học tiếng anh qua bài hát: Everytime we touch

Lời bài hát: Impossible

Lời bài hát: Perfect two

Lời dịch bài hát My heart will go on

 

Rate this post

Bài viết cùng chuyên mục