Học tiếng Anh Online, Blog

Lời dịch bài hát Nothing’s Gonna Change My Love For You – Westlife

NOTHING’S GONNA CHANGE MY LOVE FOR YOU

If I had to live my life without you near me
Nếu cuộc sống này của anh không có em bên cạnh
The days would all be empty
Tất cả chỉ còn là những chuỗi ngày trống trải
The nights would seem so long
Và những đêm dường như dài vô tận
With you I see forever oh so clearly
Có em kề bên anh cảm nhận được sự vĩnh cửu thật rõ ràng
I might have been in love before
Có lẽ trước đây anh đã từng yêu
But it never felt this strong
Nhưng cuộc tình ấy chưa bao giờ mãnh liệt đến thế
Our dreams are young and we both know
Giấc mơ của chúng ta chỉ mới bắt đầu và chúng ta đều biết
They’ll take us where we want to go
Giấc mơ ấy sẽ mang chúng ta đến nơi ta muốn
Hold me now, touch me now
Hãy ôm lấy anh, hãy chạm vào anh
I don’t want to live without you
Anh không muốn sống khi thiếu vắng em

Nothing’s gonna change my love for you
Không điều gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em
You ought to know by now how much I love you
Em phải biết rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào
One thing you can be sure of
Em có thể tin chắc một điều rằng
I’ll never ask for more than your love
Anh sẽ không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì hơn tình yêu của em

Nothing’s gonna change my love for you
Không điều gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em
You ought to know by now how much I love you
Em phải biết rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào
The world may change my whole life through
Thế giới này có thể đảo lộn toàn bộ cuộc sống của anh
But nothing’s gonna change my love for you
Nhưng không điều gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em

If the road ahead is not so easy
Nếu con đường phía trước không dễ vượt qua
Our love will lead the way for us
Tình yêu sẽ đưa lối cho đôi ta
Like a guiding star
Tựa như một vì sao dẫn đường
I’ll be there for you if you should need me
Anh sẽ ở nơi đây nếu em cần đến anh
You don’t have to change a thing
Em không cần phải thay đổi một điều gì
I love you just the way you are
Anh yêu em vì em là chính em
So come with me and share the view
Vậy hãy đến bên anh và chia sẻ mọi điều
I’ll help you see forever too
Anh cũng sẽ cho em thấy được sự vĩnh cửu
Hold me now, touch me now
Hãy ôm lấy anh, hãy chạm vào anh
I don’t want to live without you
Anh không muốn sống khi thiếu vắng em

Nothing’s gonna change my love for you
Không điều gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em
You ought to know by now how much I love you
Em phải biết rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào
One thing you can be sure of
Em có thể tin chắc một điều rằng
I’ll never ask for more than your love
Anh sẽ không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì hơn tình yêu của em

Nothing’s gonna change my love for you
Không điều gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em
You ought to know by now how much I love you
Em phải biết rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào
The world may change my whole life through
Thế giới này có thể đảo lộn toàn bộ cuộc sống của anh
But nothing’s gonna change my love
Nhưng không điều gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em

Nothing’s gonna change my love for you
Không điều gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em
You ought to know by now how much I love you
Em phải biết rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào
The world may change my whole life through
Thế giới này có thể đảo lộn toàn bộ cuộc sống của anh
But nothing’s gonna change my love for you
Nhưng không điều gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em

Nothing’s gonna change my love for you
Không điều gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em
You ought to know by now how much I love you
Em phải biết rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào
One thing you can be sure of
Em có thể tin chắc một điều rằng
I’ll never ask for more than your love
Anh sẽ không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì hơn tình yêu của em

Nothing’s gonna change my love for you
Không điều gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em
You ought to know by now how much I love you
Em phải biết rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào
The world may change my whole life through
Thế giới này có thể đảo lộn toàn bộ cuộc sống của anh
But nothing’s gonna change my love for you
Nhưng không điều gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em

Nothing’s gonna change my love for you
Không điều gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em
You ought to know by now how much I love you
Em phải biết rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào
One thing you can be sure of
Em có thể tin chắc một điều rằng
I’ll never ask for more than your love
Anh sẽ không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì hơn tình yêu của em
Nothing’s gonna change my love for you
Không điều gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em

Xem thêm bài hát: Lời dịch bài hát Sugar – Maroon 5

Bài hát: We Wish You A Merry Christmas – Crazy Frog

Lời dịch bài hát Seasons in The Sun – Westlife

Lời dịch bài hát If We Hold On Together – Diana Ross

Lời dịch bài hát A Thousand Years – Christina Perri

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *