Học tiếng Anh Online, Blog

Bài hát: We Wish You A Merry Christmas – Crazy Frog

We Wish You A Merry Christmas – Crazy Frog

We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
And a happy New Year

We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
And a happy New Year

Good tidings to you
And all your kin
Good tidings for Christmas
And a happy New Year

Good tidings to you
Where ever you are
Good tidings for Christmas
And a happy New Year

We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
And a happy New Year

Good tidings to you
And all your kin
Good tidings for Christmas
And a happy New Year

Good tidings to you
Where ever you are
Good tidings for Christmas
And a happy New Year

We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
And a happy New Year

We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
And a happy New Year

Merry Christmas

Xem thêm bài hát: Lời dịch bài hát If We Hold On Together – Diana Ross

Lời bài hát: That is love (Tokyo Square)

Lời bài hát: Perfect two

Học tiếng anh qua bài hát: Everytime we touch

Lời dịch bài hát Waiting For Love – Avicii

Lời dịch Take Me To Your Heart – Michael Learns To Rock

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *