Học tiếng Anh Online, Blog

Lời dịch bài hát A Thousand Years – Christina Perri

A Thousand Years – Christina Perri

Heart beats fast
Trái tim đập rộn ràng
Colors and promises
Muôn sắc màu và những lời hứa hẹn
How to be brave?
Làm sao để em trở nên can đảm?
How can I love
Làm sao em có thể yêu anh
When I’m afraid to fall
Khi em lo sợ vấp ngã
But watching you stand alone,
Nhưng khi nhìn anh đứng đơn độc một mình,
All of my doubt
Tất cả những ngờ vực của em
Suddenly goes away somehow.
Không hiểu sao bỗng nhiên tan biến.

One step closer
Gần thêm một bước nữa thôi

I have died every day
Em héo úa từng ngày
Waiting for you
Để đợi chờ anh
Darling, don’t be afraid
Anh yêu ơi, đừng lo sợ nhé
I have loved you for a
Em đã yêu anh được
Thousand years
Một ngàn năm rồi
I’ll love you for a
Em sẽ còn yêu anh
Thousand more
Thêm một ngàn năm nữa

Time stands still
Thời gian như ngừng trôi
Beauty in all she is
Cô ấy thật xinh đẹp
I will be brave
Em sẽ trở nên can đảm
I will not let anything
Em sẽ không để bất cứ thứ gì
Take away
Lấy đi
What’s standing in front of me
Những gì đang ở trước mắt em đây
Every breath
Từng hơi thở
Every hour has come to this
Từng thì giờ đến giây phút này

One step closer
Gần thêm một bước nữa thôi

I have died every day
Em héo úa từng ngày
Waiting for you
Để đợi chờ anh
Darling, don’t be afraid
Anh yêu ơi, đừng lo sợ nhé
I have loved you for a
Em đã yêu anh được
Thousand years
Một ngàn năm rồi
I’ll love you for a
Em sẽ còn yêu anh
Thousand more
Thêm một ngàn năm nữa

And all along I believed
Và suốt quãng thời gian đó em đã tin rằng
I would find you
Em sẽ tìm thấy anh
Time has brought
Thời gian đã đưa
Your heart to me
Trái tim anh đến với em
I have loved you for a
Em đã yêu anh được
Thousand years
Một ngàn năm rồi
I’ll love you for a
Em sẽ còn yêu anh
Thousand more
Thêm một ngàn năm nữa

One step closer
Gần thêm một bước nữa thôi

I have died every day
Em héo úa từng ngày
Waiting for you
Để đợi chờ anh
Darling don’t be afraid
Anh yêu, đừng lo sợ nhé
I have loved you for a
Em đã yêu anh được
Thousand years
Một ngàn năm rồi
I’ll love you for a
Em sẽ còn yêu anh
Thousand more
Thêm một ngàn năm nữa

And all along I believed
Và suốt quãng thời gian đó em đã tin rằng
I would find you
Em sẽ tìm thấy anh
Time has brought
Thời gian đã đưa
Your heart to me
Trái tim anh đến với em
I have loved you for a
Em đã yêu anh được
Thousand years
Một ngàn năm rồi
I’ll love you for a
Em sẽ còn yêu anh
Thousand more
Thêm một ngàn năm nữa

Xem thêm bài hát: Lời bài hát: That is love (Tokyo Square)

Lời dịch bài hát Safe and Sound

Học tiếng Anh qua lời bài hát: All of me (John Legend and Lindsey Stirling)

Lời bài hát Miss you

Lời bài hát: A better day – Multicyde

Rate this post