Học tiếng Anh Online, Blog

Lời dịch bài hát When You Believe – Whitney Houston

When You Believe – Whitney Houston

Many nights we’ve prayed
Nhiều đêm chúng ta nguyện cầu
With no proof anyone could hear
Dù không biết Người có thể nghe
In our hearts, a hopeful song
Trong tim ta vang vọng một bài ca hy vọng
We barely understood
Mà chúng ta cũng không thể hiểu rõ

Now we are not afraid
Giờ đây chúng ta không còn sợ hãi
Although we know there’s much to fear
Mặc dù ta biết còn có rất nhiều nỗi lo
We were moving the mountains long
Chúng ta đã biết đương đầu với khó khăn
Before we knew we could
Ngay trước khi ta biết mình có thể

[1] – There can be miracles when you believe
Phép màu sẽ xuất hiện khi bạn biết tin tưởng
Though hope is frail, it’s hard to kill
Dù cho niềm tin có mong manh nhưng sẽ không dễ gì tan biến
Who knows what miracles you can achieve
Ai biết bạn có thể đạt được những điều kì diệu nào
When you believe
Khi bạn tin tưởng
Somehow you will
Bằng cách nào đó bạn sẽ làm được
You will when you believe
Khi bạn tin tưởng bạn sẽ làm được
In this time of fear
Trong lúc sợ hãi
When prayer so often proves in vain
Khi những lời cầu nguyện trở nên vô vọng
Hope seems like the summer birds
Thì niềm hy vọng cũng giống như những cánh chim phương nam
To swiftly flown away
Bay đi quá nhanh
Yet now I’m standing here
Và giờ tôi đứng đây
My heart so full I can’t explain
Trái tim tôi ngập tràn những điều tôi không thể nào lý giải
Seeking faith and speaking words
Tìm kiếm niềm tin và nói những lời
I never thought I’d say
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ nói ra

[Repeat 1]

They don’t always happen when you ask
Phép màu không phải lúc nào cũng hiện ra khi bạn muốn
And it’s easy to give in to your fear
Và thật dễ dàng để bạn đầu hàng với nỗi sợ
But when you’re blinded by your pain
Nhưng khi bạn bị nỗi đau làm mất lý trí
Can’t see the way, get through the rain
Bạn lạc lối, không biết cách vượt qua khó khăn
Small but still resilient voice
Thì vẫn có một giọng nói nhỏ bé nhưng thật kiên trì
Says hope is very near
Rằng hy vọng đang ở rất gần

[Repeat 1]
You will when you believe

Bạn sẽ làm được khi bạn tin tưởng
Just believe
Chỉ cần có niềm tin
You will when you believe
Khi bạn tin tưởng bạn sẽ làm được

Xem thêm bài hát: Lời bài hát: A better day – Multicyde

Học tiếng Anh qua lời bài hát: All of me (John Legend and Lindsey Stirling)

Lời dịch bài hát Until You – Shayne Ward

Lời dịch bài hát Waiting For Love – Avicii

Bài hát: We Wish You A Merry Christmas – Crazy Frog

Lời dịch bài hát Sugar – Maroon 5

Rate this post