Từ vựng thông dụng, Blog

Pick up on là gì?

Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé. Nghĩa của cụm từ Pick up on là gì? có một số nghĩa như sau, mình sẽ giải thích theo thứ tự từ nghĩa thông dụng hay sử dụng nhất và cho đến nghĩa ít dùng, nhưng đã tìm hiểu thì mình cũng nên biết sâu hết nhé, lỡ sau này trong bài thi hay gặp trường hợp giao tiếp với người bản xứ thực tế bên ngoài thì chúng ta cũng đỡ bở ngỡ hoặc đâu đó chúng ta cũng đã từng được tiếp xúc thì sẽ giúp mình có khả năng nhớ lại chút. Và không nói dong nói dài nữa chúng ta bắt đầu đi vào trọng tâm chính nhé.

1. To take into the mind and understand, typically with speed: is quick to pick up on new computer skills.

Ghi nhớ và hiểu được, tiêu biểu là với tốc độ: Nhanh chóng nắm được các kỹ năng máy tính mới

2. To notice: picked up on my roommate’s bad mood and left him alone.

Chú ý đến: Chú ý đến tâm trạng xấu của bạn cùng phòng và để cậu ấy một mình

3. Một số Tham khảo khác:

1. Pick up on (something)

Chú ý đến, biết được điều gì

To detect or notice something; to become alert to or aware of something.

Phát hiện hay chú ý đến điều gì; cảnh giác hoặc nhận thức được điều gì

There are a lot of mature jokes in this cartoon that I never picked up on as a kid.

Có nhiều câu chuyện cười trong phim hoạt hình này mà tôi chưa từng xem khi còn nhỏ.

Did you pick up on the hostility between Jen and Tom?

Bạn có để ý thấy sự thù địch giữa Jen và Tom không?

The cops picked up on his suspicious behavior right away.

Cảnh sát đã chú ý đến hành vi đáng ngờ của hắn ta ngay lập tức.

2. To become alert to something; to take notice of something; to learn or catch on to something. 

Trở lên cảnh giác với điều gì; chú ý đến điều gì; học hay hiểu được điều gì

She’s real sharp. She picks up on everything. The cop picked up on the car with the expired license plates.

Cô ấy thực sự sắc sảo. Cô ấy cảnh giác với mọi thứ. Cảnh sát chú ý đến chiếc ô tô có biển số đã hết hạn sử dụng.

3. Become aware of, notice 

Nhận thức được, chú ý

The teacher picked up on her nervousness right away

Giáo viên nhận ngay ra sự lo lắng của cô ấy

Trên đây là một số nghĩa của từ Pick up on là gì? mà dịch thuật Hanu muốn gửi đến các bạn, Hy vọng bài viết trên sẽ mang lại hữu ích cho các bạn trong một số trường hợp cần thiết. 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *