Blog

Read up on Là Gì ?

Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé. Nghĩa của cụm từ Read up on Là Gì ? có một số nghĩa như sau, mình sẽ giải thích theo thứ tự từ nghĩa thông dụng hay sử dụng nhất và cho đến nghĩa ít dùng, nhưng đã tìm hiểu thì mình cũng nên biết sâu hết nhé, lỡ sau này trong bài thi hay gặp trường hợp giao tiếp với người bản xứ thực tế bên ngoài thì chúng ta cũng đỡ bở ngỡ hoặc đâu đó chúng ta cũng đã từng được tiếp xúc thì sẽ giúp mình có khả năng nhớ lại chút. Và không nói dong nói dài nữa chúng ta bắt đầu đi vào trọng tâm chính nhé.

  1. To study or learn something by reading:

Nghiên cứu hay tìm hiểu cái gì bằng cách đọc

I read up on the places I plan to visit before I travel.

Tôi tìm hiểu những nơi tôi dự định đến thăm trước khi đi.

I better read up on this material before I try to teach it tomorrow.

Tốt hơn là tôi nên nghiên cứu tài liệu này trước khi tôi cố gắng dạy nó vào ngày mai.

The more I read up on the political candidate, the more I came to distrust him.

Càng tìm hiểu ứng cử viên chính trị, tôi càng thấy mất lòng tin vào ông ta.

Trên đây là một số nghĩa của từ Read up on Là Gì ? mà dịch thuật Hanu muốn gửi đến các bạn, Hy vọng bài viết trên sẽ mang lại hữu ích cho các bạn trong một số trường hợp cần thiết. 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *