Từ vựng thông dụng, Blog

Look forward to Là Gì?

Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé. Nghĩa của cụm từ Look forward to Là Gì? có một số nghĩa như sau, mình sẽ giải thích theo thứ tự từ nghĩa thông dụng hay sử dụng nhất và cho đến nghĩa ít dùng, nhưng đã tìm hiểu thì mình cũng nên biết sâu hết nhé, lỡ sau này trong bài thi hay gặp trường hợp giao tiếp với người bản xứ thực tế bên ngoài thì chúng ta cũng đỡ bở ngỡ hoặc đâu đó chúng ta cũng đã từng được tiếp xúc thì sẽ giúp mình có khả năng nhớ lại chút. Và không nói dong nói dài nữa chúng ta bắt đầu đi vào trọng tâm chính nhé.

Look forward to (something)

Mong chờ, mong mỏi, háo hức

  1. To anticipate something excitedly:

Háo hức chờ đợi, mong đợi

Ex: I’m looking forward to visiting my family this Christmas—I haven’t been home for the holidays in years!Thank you for calling me to schedule an interview. I look forward to it.

Ví dụ: Tôi mong về thăm gia đình vào Giáng sinh này — Tôi đã không về nhà trong kỳ nghỉ lễ trong nhiều năm rồi! Cảm ơn bạn đã gọi điện cho tôi để đặt lịch phỏng vấn. Tôi đang mong chờ.

  1. To consider, plan for, or be prepared for the future or some future event:

Quan tâm đến, có kế hoạch hoặc chuẩn bị cho tương lai hoặc một sự kiện nào đó trong tương lai:

Ex:Traditional publishers have to start looking forward to a digital future if they’re going to survive.As soon as an election is over, we start looking forward to the next one.

Ví dụ: Các nhà xuất bản truyền thống phải bắt đầu hướng tới tương lai kỹ thuật số nếu họ tồn tại. Ngay sau khi cuộc bầu cử kết thúc, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho cuộc bầu cử tiếp theo.

Trên đây là một số nghĩa của từ Look forward to Là Gì? mà dịch thuật Hanu muốn gửi đến các bạn, Hy vọng bài viết trên sẽ mang lại hữu ích cho các bạn trong một số trường hợp cần thiết. 

Rate this post

Bài viết cùng chuyên mục