Học tiếng Anh Online, Blog

Lời dịch bài hát See You Again – Charlie Puth

See You Again – Charlie Puth

It’s been a long day without you my friend
Quả là một ngày dài khi cậu không ở đây
And I’ll tell you all about it when I see you again
Và khi ta gặp lại nhau, tôi sẽ kể tất cả mọi chuyện cho cậu nghe
We’ve come a long way from where we began
Chúng ta đã trưởng thành hơn những ngày đầu tiên
Oh, I’ll tell you all about it when I see you again
Rồi tôi sẽ kể hết cho cậu nghe khi hai ta gặp lại nhau
When I see you again
Khi hai ta gặp lại nhau

Why’d you have to leave so soon?
Tại sao cậu ra đi sớm như vậy?
Why’d you have to go?
Sao cậu lại nỡ cất bước đi?
Why’d you have to leave me when I needed you the most?
Tại sao cậu lại rời bỏ tôi lúc tôi cần cậu nhất?

I play it back over and over
Tôi cứ mở đi mở lại đoạn băng ấy
And hear your last words
Để nghe những lời cuối cùng của cậu
I know you’re in a better place
Tôi biết rằng cậu đang ở một nơi tốt hơn
But it’s always gonna hurt
Nhưng điều đó vẫn khiến tôi đau đớn

Carry on
Hãy tiếp tục bước tiếp
Give me all the strength I need to carry on
Hãy tiếp thêm cho tôi sức mạnh để tôi có thể tiếp tục cuộc sống này

It’s been a long day without you my friend
Quả là một ngày dài khi cậu không ở đây
And I’ll tell you all about it when I see you again
Và khi ta gặp lại nhau, tôi sẽ kể tất cả mọi chuyện cho cậu nghe
We’ve come a long way from where we began
Chúng ta đã trưởng thành hơn những ngày đầu tiên
Oh, I’ll tell you all about it when I see you again
Rồi tôi sẽ kể hết cho cậu nghe khi hai ta gặp lại nhau
When I see you again
Khi hai ta gặp lại nhau
Oh oh oh oh, oh oh oh oh
Oh oh oh oh, oh oh oh oh

So let the light guide your way
Hãy để ánh sáng dẫn lối cho cậu
Hold every memory as you go
Hãy giữ mãi những kí ức ấy khi cậu đi
And every road you take will always lead you home, home
Và trên mọi nẻo đường cậu đặt chân sẽ luôn dẫn lối cậu về nhà

It’s been a long day without you my friend
Quả là một ngày dài khi cậu không ở đây
And I’ll tell you all about it when I see you again
Và khi ta gặp lại nhau, tôi sẽ kể tất cả mọi chuyện cho cậu nghe
We’ve come a long way from where we began
Chúng ta đã trưởng thành hơn những ngày đầu tiên
Oh, I’ll tell you all about it when I see you again
Rồi tôi sẽ kể hết cho cậu nghe khi hai ta gặp lại nhau

When I see you again
Khi hai ta gặp lại nhau

Xem thêm bài hát: Lời bài hát: You belong with me

Lời bài hát Miss you

Học tiếng Anh qua lời bài hát: All of me (John Legend and Lindsey Stirling)

Lời dịch bài hát My heart will go on

Lời dịch bài hát A Thousand Years – Christina Perri

Lời bài hát: That is love (Tokyo Square)

Rate this post