Học tiếng Anh Online, Blog

Lời bài hát Counting Stars – OneRepublic

Counting Stars – OneRepublic

Lately I’ve been, I’ve been losing sleep
Gần đây anh hay mất ngủ
Dreaming about the things that we could be
Mơ mộng về những thứ mà chúng ta có thể có
But, baby I’ve been, I’ve been praying hard
Nhưng em yêu à, anh đã cầu nguyện rất nhiều
Said no more counting dollars, we’ll be counting stars
Rằng chúng ta sẽ không coi trọng tiền bạc nữa, ta sẽ cùng đếm những vì sao
Yeah, we’ll be counting stars
Chúng ta sẽ cùng đếm những vì sao

I see this life like a swinging vine
Anh nhận thấy cuộc đời này như một cành cây lung lay
Swing my heart across the line
Lay động trái tim anh vượt qua giới hạn
In my face is flashing signs
Và gương mặt anh đang biểu hiện điều đó
Seek it out and ye shall find
Tìm đi rồi em sẽ tìm thấy

Old but I’m not that old
Già dặn nhưng anh không phải già có tuổi
Young but I’m not that bold
Trẻ trung nhưng anh không dạn dĩ
And I don’t think the world is sold
Anh không nghĩ thế giới này đã bị bán đi
I’m just doing what we’re told
Anh chỉ làm những điều mà chúng ta được chỉ bảo

And I feel something so right by doing the wrong thing
Làm điều sai trái anh lại có cảm giác thật tuyệt
And I feel something so wrong by doing the right thing
Và khi làm điều đúng đắn anh lại có cảm giác thật sai lầm

I could lie, couldn’t l, couldn’t l
Anh có thể lừa dối, liệu anh có thể
Every thing that kills me makes me feel alive
Những thứ tưởng như giết chết anh lại khiến anh tràn đầy sống

Lately I’ve been, I’ve been losing sleep
Gần đây anh hay mất ngủ
Dreaming about the things that we could be
Mơ mộng về những thứ mà chúng ta có thể có
But, baby I’ve been, I’ve been praying hard
Nhưng em yêu à, anh đã cầu nguyện rất nhiều
Said no more counting dollars, we’ll be counting stars
Rằng chúng ta sẽ không coi trọng tiền bạc nữa, ta sẽ cùng đếm những vì sao
Lately I’ve been, I’ve been losing sleep
Gần đây anh hay mất ngủ
Dreaming about the things that we could be
Mơ mộng về những thứ mà chúng ta có thể có
But, baby I’ve been, I’ve been praying hard
Nhưng em yêu à, anh đã cầu nguyện rất nhiều
Said no more counting dollars, we’ll be-we’ll be counting stars
Rằng chúng ta sẽ không coi trọng tiền bạc nữa, ta sẽ cùng đếm những vì sao

I feel her love and I feel it burn
Anh cảm nhận được tình yêu của em và anh cảm giác nó đốt cháy
Down this river every time
Con sông này
Hope is our four-letter word
Hy vọng là một từ có bốn chữ
Make that money watch it burn
Kiếm tiền và nhìn chúng bị thiêu rụi

Old but, I’m not that old
Già dặn nhưng anh không phải già có tuổi
Young, but I’m not that bold
Trẻ trung nhưng anh không dạn dĩ
I don’t think the world is sold
Anh không nghĩ thế giới này đã bị bán đi
I’m just doing what we’re told
Anh chỉ làm những điều mà chúng ta được chỉ bảo

And I feel something so wrong by doing the right thing
Và khi làm điều đúng đắn anh lại có cảm giác thật sai lầm
I could lie, couldn’t l, couldn’t l
Anh có thể lừa dối, liệu anh có thể
Everything that drowns me makes me wanna fly
Những thứ tưởng như dìm chết anh lại khiến anh muốn được bay cao

Lately I’ve been, I’ve been losing sleep
Gần đây anh hay mất ngủ
Dreaming about the things that we could be
Mơ mộng về những thứ mà chúng ta có thể có
But, baby I’ve been, I’ve been praying hard
Nhưng em yêu à, anh đã cầu nguyện rất nhiều
Said no more counting dollars, we’ll be counting stars
Rằng chúng ta sẽ không coi trọng tiền bạc nữa, ta sẽ cùng đếm những vì sao
Lately I’ve been, I’ve been losing sleep
Gần đây anh hay mất ngủ
Dreaming about the things that we could be
Mơ mộng về những thứ mà chúng ta có thể có
But, baby I’ve been, I’ve been praying hard
Nhưng em yêu à, anh đã cầu nguyện rất nhiều
Said no more counting dollars, we’ll be-we’ll be counting stars
Rằng chúng ta sẽ không coi trọng tiền bạc nữa, ta sẽ cùng đếm những vì sao

Take that money watch it burn
Hãy lấy số tiền này và nhìn chúng bị thiêu rụi
Sink in the river the lessons I learned
Đắm mình trong dòng sông mọi tội lỗi được rửa sạch
Take that money watch it burn
Hãy lấy số tiền này và nhìn chúng bị thiêu rụi
Sink in the river the lessons I learned
Đắm mình trong dòng sông mọi tội lỗi được rửa sạch
Take that money watch it burn
Hãy lấy số tiền này và nhìn chúng bị thiêu rụi
Sink in the river the lessons I learned
Đắm mình trong dòng sông mọi tội lỗi được rửa sạch
Take that money watch it burn
Hãy lấy số tiền này và nhìn chúng bị thiêu rụi
Sink in the river the lessons I learned
Đắm mình trong dòng sông mọi tội lỗi được rửa sạch

Everything that kills me
Những thứ tưởng như giết chết anh
Makes me feel alive
Lại khiến anh tràn đầy sống

Lately I’ve been, I’ve been losing sleep
Gần đây anh hay mất ngủ
Dreaming about the things that we could be
Mơ mộng về những thứ mà chúng ta có thể có
But, baby I’ve been, I’ve been playing hard
Nhưng em yêu à, anh đã cầu nguyện rất nhiều
Said no more counting dollars, we’ll be counting stars
Rằng chúng ta sẽ không coi trọng tiền bạc nữa, ta sẽ cùng đếm những vì sao
Lately I’ve been, I’ve been losing sleep
Gần đây anh hay mất ngủ
Dreaming about the things that we could be
Mơ mộng về những thứ mà chúng ta có thể có
But, baby I’ve been, I’ve been playing hard
Nhưng em yêu à, anh đã cầu nguyện rất nhiều
Said no more counting dollars, we’ll be-we’ll be counting stars
Rằng chúng ta sẽ không coi trọng tiền bạc nữa, ta sẽ cùng đếm những vì sao

Take that money watch it burn
Hãy lấy hết tiền đi và nhìn chúng bị thiêu rụi
Sink in the river the lessons I learned
Đắm mình trong dòng sông mọi tội lỗi được rửa sạch
Take that money watch it burn
Hãy lấy số tiền này và nhìn chúng bị thiêu rụi
Sink in the river the lessons I learned
Đắm mình trong dòng sông mọi tội lỗi được rửa sạch
Take that money watch it burn
Hãy lấy số tiền này và nhìn chúng bị thiêu rụi
Sink in the river the lessons I learned
Đắm mình trong dòng sông mọi tội lỗi được rửa sạch
Take that money watch it burn
Hãy lấy số tiền này và nhìn chúng bị thiêu rụi
Sink in the river the lessons I learned
Đắm mình trong dòng sông mọi tội lỗi được rửa sạch

Xem thêm bài hát: Lời dịch bài hát Nothing’s Gonna Change My Love For You – Westlife

Lời dịch bài hát Lemon Tree – Fool’s Garden

Học tiếng anh qua bài hát: Everytime we touch

Lời dịch bài hát Sugar – Maroon 5

Lời dịch bài hát Waiting For Love – Avicii

Lời dịch bài hát: Let her go

Rate this post