Blog

Hợp đồng lao động là gì ? Nguyên tắc và hình thức khi ký hợp đồng lao động

Dịch thuật Hanu tổng hợp bài viết Hợp đồng lao động là gì ? Nguyên tắc và hình thức khi ký hợp đồng lao động.

Hợp đồng lao động có quy định về nội dung và sẽ phải thực hiện hợp đồng lao động như thế nào cho đúng với quy định của pháp luật để có thể đảm bảo được tối đa các quyền và lợi ích của mình. Vấn đề này sẽ được đặt ra khi bạn với tư cách là một người lao động hoặc là người sử dụng lao động có vướng mắc, hoặc là cần các trang bị cho mình kiến thức về pháp luật lao động để có thể làm việc hoặc là điều hành doanh nghiệp. 

Định nghĩa của Hợp đồng lao động

Dựa theo quy định ở tại bộ luật lao động năm 2019 thì:

– Hợp đồng lao động chính là sự thoả thuận giữa những đang người lao động và những người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện để làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên ở trong quan hệ lao động.

– Trường hợp hai bên sẽ phải thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng mà có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và các sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì sẽ được coi là hợp đồng lao động.

Các loại hợp đồng lao động

Dựa theo điều 20 bộ luật lao động 2019 chỉ còn hai loại hợp đồng lao động gồm có hợp đồng có xác định thời hạn và không có xác định thời hạn

Hợp đồng lao động không được xác định thời hạn

Đây chính là hợp đồng mà trong đó hai bên sẽ không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Đây sẽ là loại hợp đồng lao động áp dụng đối với các công việc có tính chất thường xuyên, lâu dài nhằm có thể ổn định lao động ở trong doanh nghiệp. Loại hợp đồng này có ưu điểm đó là tạo ra môi trường lao động ổn định, công việc này có thể được duy trì lâu dài. Với đặc điểm như vậy cho nên trong thực tế có rất nhiều trường hợp mà chủ sử dụng lao động sẽ không muốn ký hợp đồng loại không được xác định thời hạn bởi vì: Khi tham gia ký kết các loại hợp đồng này, chủ sử dụng lao động phải đảm bảo rằng công việc cho người lao động là lâu dài. Tuy nhiên ở trong kinh doanh luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do vậy cho nên chủ sử dụng lao động thường sẽ giao kết hợp đồng lao động có xác định thời hạn với người lao động hơn.

Hợp đồng lao động được xác định thời hạn

Hợp đồng lao động có xác định thời hạn là hợp đồng mà ở trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm để chấm dứt hiệu lực của hợp đồng ở trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Như vậy nếu như hợp đồng lao động không có xác định thời hạn, trong hợp đồng sẽ không đề cập đến thời hạn, thời điểm để chấm dứt hợp đồng thì ở trong hợp đồng này chủ sử dụng lao động và các người lao động sẽ phải thỏa thuận rõ một thời hạn của hợp đồng nhất định.Thời hạn của hợp đồng như ở trên chính là điểm khác biệt căn bản để có thể phân biệt hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Thời hạn của hợp đồng lao động có xác định thời hạn

Hợp đồng lao động xác định thời hạn sẽ có thời hạn từ 12 tháng cho đến dưới 36 tháng.Trong trường hợp mà hợp đồng hết thời hạn, thì Căn cứ khoản 2, điều 20 Bộ luật lao động năm 2019 ,trường hợp mà người lao động và người sử dụng lao động sẽ ký kết hợp đồng lao động mới đó là hợp đồng xác định được thời hạn thì cũng chỉ có thể được ký thêm 01 lần, sau đó nếu như người lao động vẫn có thể tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Hiện tại thì luật lao động 2019 đã bỏ loại hợp đồng lao động mùa vụ cho nên chỉ còn 2 loại hợp đồng lao động

Hình thức của các hợp đồng lao động

● Hợp đồng lao động sẽ được giao kết bằng văn bản, lập thành 02 bản, mỗi bên sẽ giữ một bản (có thể giao kết thông qua các phương tiện điện tử ở dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo đúng quy định của pháp luật về giao dịch điện tử). 

● Hợp đồng lao động có thời hạn ở dưới 01 tháng thì có thể giao kết bằng lời nói, trừ các hợp đồng lao động với các người lao động là người chưa đủ 15 tuổi và là người đại diện theo pháp luật của người này, người lao động sẽ là người giúp việc gia đình, đại diện nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên thì bắt buộc sẽ phải được giao kết bằng văn bản.

Nguyên tắc về các hợp đồng lao động

Theo quy định tại Điều 14 Bộ luật Lao động 2019, sẽ có quy định về nguyên tắc về hợp đồng lao động như sau:

– Tự nguyện,hợp tác,bình đẳng, thiện chí và trung thực.

– Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng mà không được trái với pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

Lưu ý khi bạn ký hợp đồng lao động

Những hành vi mà người sử dụng lao động không được làm khi giao kết với hợp đồng lao động

– Giữ bản chính của giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của những người lao động.

– Yêu cầu người lao động sẽ phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc là tài sản khác cho việc thực hiện các hợp đồng lao động.

5/5 - (1 bình chọn)