Học tiếng Anh Online, Blog

Học tiếng anh qua lời bài hát I have a dream – Westlife

I have a dream – Westlife

I have a dream, a song to sing
Tôi có một giấc mơ, một bài ca để hát
To help me cope with anything
Giúp tôi đương đầu với mọi thứ
If you see the wonder of a fairy tale
Nếu bạn nhìn thấy điều kì diệu trong câu chuyện cổ tích
You can take the future even if you fail
Bạn có thể nắm vững lấy tương lai thậm chí khi bạn thất bại
I believe in angels
Tôi tin vào những thiên thần
Something good in everything I see
Là điều gì đó tốt đẹp trong tất cả những gì tôi thấy
I believe in angels
Tôi tin vào những thiên thần
When I know the time is right for me
Khi tôi biết thời điểm nào là cần thiết cho tôi
I’ll cross the stream – I have a dream
Tôi sẽ vượt qua dòng đời nghiệt ngã – tôi có một giấc mơ

[Bryan:]
I have a dream, a fantasy
Tôi có một giấc mơ, một ảo tưởng
To help me through reality
Giúp tôi vượt qua được thực tại khó khăn
And my destination makes it worth the while
Và đích đến của tôi khiến cho điều ấy thật đáng giá
Pushing through the darkness still another mile
Vượt qua bóng tối để đến với những chặng đường mới

[Shane:]
I believe in angels
Tôi tin vào những thiên thần
Something good in everything I see
Là điều gì đó tốt đẹp trong tất cả những gì tôi thấy
I believe in angels
Tôi tin vào những thiên thần
When I know the time is right for me
Khi tôi biết thời điểm nào là cần thiết cho tôi
I’ll cross the stream – I have a dream
Tôi sẽ vượt qua dòng đời nghiệt ngã – tôi có một giấc mơ

I have a dream, a song to sing
Tôi có một giấc mơ, một bài ca để hát
To help me cope with anything
Giúp tôi đương đầu với mọi thứ
If you see the wonder of a fairy tale
Nếu bạn nhìn thấy điều kì diệu trong câu chuyện cổ tích
You can take the future even if you fail
Bạn có thể nắm vững lấy tương lai thậm chí khi bạn thất bại
I believe in angels
Tôi tin vào những thiên thần
Something good in everything I see
Là điều gì đó tốt đẹp trong tất cả những gì tôi thấy
I believe in angels
Tôi tin vào những thiên thần
When I know the time is right for me
Khi tôi biết thời điểm nào là cần thiết cho tôi
I’ll cross the stream – I have a dream
Tôi sẽ vượt qua dòng đời nghiệt ngã – tôi có một giấc mơ

[Mark:]
Oh

Xem thêm bài hát: Học tiếng anh qua lời bài hát: Miss you – Westlife

Lời dịch bài hát Until You – Shayne Ward

Lời bài hát Counting Stars – OneRepublic

Lời bài hát Counting Stars – OneRepublic

Lời dịch bài hát Seasons in The Sun – Westlife

Lời bài hát: Perfect two

Rate this post