Blog

vi canh tiếng anh là gì

Hiện tại mình đang dịch một tài liệu liên quan đến công nghệ bể cá cảnh, trong đó xuất hiện từ “vi canh”. Theo như mình tìm hiểu, định nghĩa về công nghệ “vi canh” là: một quần xã sinh vật rất nhỏ gồm: Cá, vi sinh và cây. Chúng sinh trưởng và phát triển dựa vào nhau để tạo nên 1 quần xã khỏe mạnh và bền vững. Quá trình hoạt động như một vòng tuần hoàn giúp bể cá luôn sạch.

Một số gợi ý tham khảo dịch từ vi canh sang tiếng anh:

– Aquaponic

– Micro-cultivation

vi canh: microponics (vi: micro)Microponics is the symbiotic integration of fish, plants, and micro-livestock in a semi-controlled environment.

Rate this post