Nghề dịch thuật, Blog

tiếng anh chuyên ngành y tế

tiếng anh chuyên ngành y tế

Từ vựng tiếng Anh về thuốc

 1. Aspirin: Thuốc aspirin
 2. Antibiotics: Kháng sinh
 3. Cough mixture: Thuốc ho nước
 4. Diarrhoea tablets: Thuốc tiêu chảy
 5. Emergency contraception: Thuốc tránh thai khẩn cấp
 6. Eye drops: Thuốc nhỏ mắt
 7. Hay fever tablets: Thuốc trị sốt mùa hè
 8. Indigestion tablets: Thuốc tiêu hóa
 9. Laxatives: Thuốc nhuận tràng
 10. Lip balm (lip salve): Sáp môi
 11. Medicine: Thuốc
 12. Nicotine patches: Miếng đắp ni-cô-tin
 13. Painkillers: Thuốc giảm đau
 14. Plasters: Miếng dán vết thương
 15. Prescription: Đơn thuốc
 16. Sleeping tablets: Thuốc ngủ
 17. Throat lozenges: Thuốc đau họng viên
 18. Travel sickness tablets: Thuốc say tàu xe
 19. Vitamin pills: Thuốc vitamin
 20. Medication: Dược phẩm
 21. Capsule: Thuốc con nhộng
 22. Injection: Thuốc tiêm, chất tiêm
 23. Ointment: Thuốc mỡ
 24. Paste: Thuốc bôi
 25. Pessary: Thuốc đặt âm đạo
 26. Powder: Thuốc bột
 27. Solution: Thuốc nước
 28. Spray: Thuốc xịt
 29. Suppository: Thuốc đạn
 30. Syrup: Thuốc bổ dạng siro
 31. Tablet: Thuốc viên
 32. Painkiller, pain reliever: Thuốc giảm đau.

 Từ vựng về các dụng cụ y tế tiếng Anh

 1. Inhaler: Ống hít
 2. Pregnancy testing kit: Dụng cụ thử thai.
 3. Syringe: Ống tiêm.
 4. Ambulance: Xe cấp cứu.
 5. Plaster: Bó bột.
 6. Thermometer: Nhiệt kế.
 7. First aid kit: Hộp sơ cứu.
 8. Pill: Viên thuốc.
 9. Infusion bottle: Bình truyền dịch.
 10. Tweezers: Cái nhíp.
 11. Medical clamps: Kẹp y tế.
 12. Stethoscope: Ống nghe.
 13. Scalpel: Dao phẫu thuật.
 14. Bandage: Băng cứu thương.

Rate this post