Blog

Tìm hiểu thanh khoản là gì ?

Tính thanh khoản, một khái niệm trong tài chính, chỉ mức độ mà một tài sản bất kì có thể được mua hoặc bán trên thị trường mà không làm ảnh hưởng nhiều đến giá thị trường của tài sản đó. Một tài sản có tính thanh khoản cao nếu nó có thể được bán nhanh chóng mà giá bán không giảm đáng kể [1][2], thường được đặc trưng bởi số lượng giao dịch lớn. Ví dụ, tiền mặt có tính thanh khoản cao, vì nó thường có thể được “bán” (để đổi lấy hàng hóa) với giá trị gần như không thay đổi[1]Chứng khoán hay các khoản nợ, khoản phải thu… có tính thanh khoản cao nếu chúng khả năng đổi thành tiền mặt dễ dàng. Cách gọi thay thế cho tính thanh khoản là tính lỏngtính lưu động.

Phân loại theo tính thanh khoản[sửa | sửa mã nguồn]

Trong kế toántài sản lưu động được chia làm năm loại và được sắp xếp theo tính thanh khoản từ cao đến thấp như sau: tiền mặt, đầu tư ngắn hạn, khoản phải thu, ứng trước ngắn hạn, và hàng tồn kho.

Tiền mặt có tính thanh khoản cao nhất, luôn luôn dùng được trực tiếp để thanh toán, lưu thông, tích trữ. Còn hàng tồn kho có tính thanh khoản thấp nhất vì phải trải qua giai đoạn phân phối và tiêu thụ để chuyển thành khoản phải thu, rồi từ khoản phải thu sau một thời gian mới chuyển thành tiền mặt.

Tính thanh khoản của chứng khoán[sửa | sửa mã nguồn]

Chứng khoán có tính thanh khoản là những chứng khoán có sẵn thị trường cho việc bán lại dễ dàng, giá cả tương đối ổn định theo thời gian và khả năng cao để phục hồi nguồn vốn đã đầu tư nguyên thủy. Nhờ có thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư có thể chuyển đổi chứng khoán họ sở hữu thành tiền mặt khi họ muốn và khả năng thanh khoản chính là một trong những đặc tính hấp dẫn của chứng khoán với các nhà đầu tư. Tính thanh khoản cho thấy sự linh hoạt và an toàn của vốn đầu tư, thị trường hoạt động càng năng động và có hiệu quả thì tính thanh khoản của chứng khoán giao dịch càng cao.

Khi lựa chọn chứng khoán để đầu tư, ngân hàng hay các nhà đầu tư nên xem xét đến khả năng bán lại trước khi chúng đáo hạn để tái tạo nguồn vốn đầu tư ban đầu. Nếu khả năng tái tạo kém, nghĩa là khó tìm được người mua hoặc phải bán mất giá, ngân hàng hay nhà đầu tư sẽ gánh chịu những tổn thất tài chính lớn. Điều này gọi là rủi ro thanh khoản trong đầu tư chứng khoán.

Có mối quan hệ chặt chẽ giữa chỉ số P/E và tính thanh khoản của chứng khoán. Nhìn vào bảng thống kê tính thanh khoản của cổ phiếu, có thể thấy những cổ phiếu giao dịch sôi động nhất cũng là những cổ phiếu có P/E cao hơn mức trung bình của thị trường (được đánh giá cao hơn các cổ phiếu có cùng lợi tức). Đây là những chứng khoán có tốc độ tăng giá cao và mang lại giá trị thặng dư cao cho cổ đông thông qua việc chia tách cổ phiếu hay phát hành cổ phiếu mới.

Thanh khoản là gì?

Tính thanh khoản đề cập đến tính hiệu quả hoặc dễ dàng mà tài sản hoặc chứng khoán có thể được chuyển đổi thành tiền mặt sẵn sàng mà không ảnh hưởng đến giá thị trường của nó . Tài sản có tính thanh khoản cao nhất là tiền mặt.

  • Tính thanh khoản đề cập đến sự dễ dàng mà một tài sản hoặc chứng khoán có thể được chuyển đổi thành tiền mặt sẵn sàng mà không ảnh hưởng đến giá thị trường của nó.
  • Tiền mặt là tài sản có tính thanh khoản cao nhất, trong khi các vật hữu hình có tính thanh khoản thấp hơn. Hai loại thanh khoản chính bao gồm thanh khoản thị trường và thanh khoản kế toán.
  • Các tỷ lệ hiện tại, nhanh chóng và tiền mặt được sử dụng phổ biến nhất để đo tính thanh khoản.

Hiểu tính thanh khoản

Nói cách khác, tính thanh khoản mô tả mức độ mà một tài sản có thể nhanh chóng được mua hoặc bán trên thị trường với mức giá phản ánh giá trị nội tại của nó. Tiền mặt thường được coi là tài sản có tính thanh khoản cao nhất vì nó có thể được chuyển đổi thành các tài sản khác một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất. Các tài sản hữu hình, chẳng hạn như bất động sản, đồ mỹ nghệ và đồ sưu tầm, đều có tính thanh khoản tương đối thấp. Các tài sản tài chính khác, từ cổ phiếu đến các đơn vị hợp danh, nằm ở nhiều vị trí khác nhau trên phạm vi thanh khoản.

Ví dụ, nếu một người muốn có một chiếc tủ lạnh trị giá 1.000 đô la, thì tiền mặt là tài sản có thể dễ dàng sử dụng nhất để có được nó. Nếu người đó không có tiền mặt ngoài một bộ sưu tập sách hiếm đã được định giá 1.000 đô la, họ khó có thể tìm được ai đó sẵn sàng đổi chiếc tủ lạnh để lấy bộ sưu tập của họ. Thay vào đó, họ sẽ phải bán bộ sưu tập và dùng tiền mặt để mua tủ lạnh. Điều đó có thể ổn nếu người đó có thể đợi hàng tháng hoặc hàng năm để mua hàng, nhưng nó có thể gây ra vấn đề nếu người đó chỉ có một vài ngày. Họ có thể phải bán sách với giá chiết khấu, thay vì đợi người mua sẵn sàng trả toàn bộ giá trị. Sách hiếm là một ví dụ về tài sản kém thanh khoản.

Có hai thước đo chính về thanh khoản: thanh khoản thị trường và thanh khoản kế toán.

Thanh khoản thị trường

Tính thanh khoản của thị trường đề cập đến mức độ mà một thị trường , chẳng hạn như thị trường chứng khoán của một quốc gia hoặc thị trường bất động sản của một thành phố, cho phép tài sản được mua và bán với giá cả ổn định, minh bạch. Trong ví dụ trên, thị trường tủ lạnh để đổi lấy sách hiếm có tính thanh khoản thấp đến mức, đối với mọi ý định và mục đích, nó không tồn tại.

Mặt khác, thị trường chứng khoán được đặc trưng bởi tính thanh khoản của thị trường cao hơn. Nếu một sàn giao dịch có khối lượng giao dịch lớn không bị chi phối bởi việc bán, giá mà người mua đưa ra trên mỗi cổ phiếu ( giá chào mua ) và giá mà người bán sẵn sàng chấp nhận ( giá bán ) sẽ khá gần nhau.

Do đó, các nhà đầu tư sẽ không phải từ bỏ các khoản lãi chưa thực hiện để bán nhanh. Khi chênh lệch giữa giá đặt mua và giá bán tăng lên, thị trường trở nên kém thanh khoản hơn. Thị trường bất động sản thường kém thanh khoản hơn nhiều so với thị trường chứng khoán. Tính thanh khoản của thị trường đối với các tài sản khác, chẳng hạn như phái sinh, hợp đồng, tiền tệ hoặc hàng hóa, thường phụ thuộc vào quy mô của chúng và có bao nhiêu sàn giao dịch mở để chúng được giao dịch.

Tính thanh khoản kế toán

Tính thanh khoản kế toán đo lường mức độ dễ dàng mà một cá nhân hoặc công ty có thể đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của họ bằng các tài sản có tính thanh khoản sẵn có của họ — khả năng thanh toán các khoản nợ khi đến hạn.

Trong ví dụ trên, tài sản của nhà sưu tập sách hiếm tương đối kém thanh khoản và có lẽ sẽ không xứng với giá trị đầy đủ của chúng là 1.000 đô la. Trong điều kiện đầu tư, đánh giá tính thanh khoản kế toán có nghĩa là so sánh tài sản lưu động với các khoản nợ ngắn hạn hoặc các nghĩa vụ tài chính đến hạn thanh toán trong vòng một năm.

Có một số tỷ lệ đo lường tính thanh khoản kế toán, khác nhau về cách chúng xác định chặt chẽ “tài sản lưu động”. Các nhà phân tích và nhà đầu tư sử dụng chúng để xác định các công ty có tính thanh khoản cao. Nó cũng được coi là thước đo độ sâu .

Đo lường tính thanh khoản

Các nhà phân tích tài chính xem xét khả năng của một công ty trong việc sử dụng tài sản lưu động để trang trải các nghĩa vụ ngắn hạn của mình. Nói chung, khi sử dụng các công thức này, tỷ lệ lớn hơn một là mong muốn.

Tỉ lệ hiện tại

Tỷ lệ hiện tại là đơn giản nhất và ít nghiêm ngặt nhất. Nó đo lường tài sản lưu động (những tài sản có thể chuyển đổi hợp lý thành tiền mặt trong một năm) so với nợ ngắn hạn. Công thức của nó sẽ là:

Tỷ lệ hiện tại = Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn

Tỷ lệ nhanh (Tỷ lệ axit-thử nghiệm)

Tỷ lệ thanh toán nhanh , hoặc tỷ lệ thử nghiệm axit , hơi khắt khe hơn. Nó không bao gồm hàng tồn kho và các tài sản lưu động khác không có tính thanh khoản cao như tiền và các khoản tương đương tiền , các khoản phải thu và đầu tư ngắn hạn. Công thức là:

Hệ số thanh toán nhanh = (Tiền và các khoản tương đương tiền + Đầu tư ngắn hạn + Các khoản phải thu) / Nợ ngắn hạn

Tỷ lệ kiểm tra axit (Biến thể)

Một biến thể của tỷ lệ kiểm tra nhanh / axit chỉ đơn giản là trừ hàng tồn kho khỏi tài sản lưu động, khiến nó trở nên hào phóng hơn một chút:

Tỷ lệ kiểm tra axit (Biến đổi) = (Tài sản lưu động – Hàng tồn kho – Chi phí trả trước) / Nợ ngắn hạn

Tỷ lệ tiền mặt

Tỷ lệ tiền mặt là tỷ lệ chính xác nhất trong các tỷ lệ thanh khoản. Không bao gồm các khoản phải thu, cũng như hàng tồn kho và các tài sản lưu động khác, tài sản lưu động xác định chặt chẽ tài sản lưu động là tiền hoặc các khoản tương đương tiền.

Hơn cả tỷ lệ hiện tại hoặc tỷ lệ thử nghiệm axit, tỷ lệ tiền mặt đánh giá khả năng duy trì dung môi của một đơn vị trong trường hợp khẩn cấp – trường hợp xấu nhất – trên cơ sở rằng ngay cả các công ty có lợi nhuận cao cũng có thể gặp rắc rối nếu họ không có khả năng thanh khoản để phản ứng với các sự kiện không lường trước được. Công thức của nó là:

Tỷ lệ tiền mặt = Tiền và các khoản tương đương tiền / Nợ ngắn hạn

Ví dụ về tính thanh khoản

Về đầu tư, cổ phiếu là một trong những tài sản có tính thanh khoản cao nhất . Nhưng không phải tất cả các cổ phiếu đều được tạo ra như nhau khi nói đến tính thanh khoản. Một số cổ phiếu giao dịch tích cực hơn những cổ phiếu khác trên các sàn giao dịch chứng khoán, có nghĩa là có nhiều thị trường hơn cho chúng. Nói cách khác, chúng thu hút sự quan tâm lớn hơn, nhất quán hơn từ các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Những cổ phiếu có tính thanh khoản này thường được xác định bằng khối lượng hàng ngày của chúng, có thể lên tới hàng triệu, thậm chí hàng trăm triệu cổ phiếu.

Ví dụ: vào ngày 26 tháng 4 năm 2019, 8,4 triệu cổ phiếu của Amazon.com ( AMZN ) được giao dịch trên NASDAQ . Mặc dù số tiền đó nghe có vẻ thanh khoản tốt, nhưng nó vẫn kém thanh khoản hơn nhiều so với Intel ( INTC ), công ty dẫn đầu NASDAQ ngày hôm đó, với khối lượng 72 triệu cổ phiếu — hoặc Ford Motor ( F ), dẫn đầu Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) với khối lượng 156 triệu cổ phiếu, trở thành cổ phiếu có tính thanh khoản cao nhất tại Mỹ ngày hôm đó. 

2

Tại sao tính thanh khoản lại quan trọng?

Nếu thị trường không có tính thanh khoản, thì việc bán hoặc chuyển đổi tài sản hoặc chứng khoán thành tiền mặt sẽ trở nên khó khăn. Ví dụ, bạn có thể sở hữu một vật gia truyền rất hiếm và có giá trị được định giá ở mức 150.000 đô la. Tuy nhiên, nếu không có thị trường (tức là không có người mua) cho đối tượng của bạn, thì nó không liên quan vì sẽ không có ai trả tiền ở bất kỳ đâu gần với giá trị được thẩm định của nó – nó rất kém thanh khoản. Nó thậm chí có thể yêu cầu thuê một nhà đấu giá để hoạt động như một nhà môi giới và theo dõi các bên quan tâm tiềm năng, điều này sẽ mất thời gian và phát sinh chi phí.

Tuy nhiên, tài sản thanh khoản có thể dễ dàng và nhanh chóng được bán với giá trị đầy đủ của chúng và với chi phí thấp. Các công ty cũng phải nắm giữ đủ tài sản lưu động để trang trải các nghĩa vụ ngắn hạn của họ như hóa đơn hoặc bảng lương, nếu không sẽ phải đối mặt với khủng hoảng thanh khoản, có thể dẫn đến phá sản.

Tài sản hoặc Chứng khoán Thanh khoản Nhất là gì?

Tiền mặt là tài sản có tính thanh khoản cao nhất, sau đó là các khoản tương đương tiền, là những thứ như thị trường tiền tệ, CD hoặc tiền gửi có kỳ hạn. Chứng khoán thị trường như cổ phiếu và trái phiếu niêm yết trên sàn giao dịch thường rất thanh khoản và có thể được bán nhanh chóng thông qua nhà môi giới. Đồng tiền vàng và một số đồ sưu tầm nhất định cũng có thể được bán lấy tiền mặt.

Một số tài sản thanh khoản hoặc chứng khoán là gì?

Chứng khoán được giao dịch qua quầy (OTC) chẳng hạn như một số chứng khoán phái sinh phức tạp thường khá kém thanh khoản. Đối với các cá nhân, một ngôi nhà, một căn hộ chung cư hay một chiếc xe hơi đều có tính thanh khoản kém ở chỗ có thể mất vài tuần đến vài tháng để tìm được người mua và vài tuần nữa để hoàn tất giao dịch và nhận thanh toán. Hơn nữa, phí môi giới có xu hướng khá lớn (ví dụ: trung bình 5-7% cho một nhà môi giới).

Tại sao một số cổ phiếu lại có tính thanh khoản cao hơn những cổ phiếu khác?

Các cổ phiếu có tính thanh khoản cao nhất có xu hướng là những cổ phiếu có nhiều sự quan tâm từ các tác nhân thị trường khác nhau và có nhiều khối lượng giao dịch hàng ngày. Những cổ phiếu như vậy cũng sẽ thu hút một số lượng lớn hơn các nhà tạo lập thị trường, những người duy trì một thị trường hai mặt chặt chẽ hơn. Các cổ phiếu thanh khoản có chênh lệch giá mua – bán rộng hơn và độ sâu thị trường ít hơn. Những cái tên này có xu hướng ít được biết đến hơn, có khối lượng giao dịch thấp hơn, và thường có giá trị thị trường và độ biến động thấp hơn. Do đó, cổ phiếu của một ngân hàng đa quốc gia lớn sẽ có xu hướng thanh khoản hơn so với cổ phiếu của một ngân hàng khu vực nhỏ.

Rate this post