Nghề dịch thuật, Blog

Mẫu thư chào hàng bằng tiếng anh

Công ty dịch thuật Hanu giới thiệu tới các bạn Mẫu thư mời/ ngỏ chào hàng bằng Tiếng Anh, ngoài ra chúng tôi có nhận dịch thuật công chứng tài liệu, các ngôn ngữ, các bạn có nhu cầu tham khảo liên hệ trực tiếp chúng tôi.

Hướng dẫn viết thư chào hàng/ sản phẩm bằng Tiếng Anh

1. Headline: tiêu đề

Cách 1: Cách viết Email chào hàng với tiêu đề là 1 lời khuyên hữu ích và cụ thể,

Cách 2: Cách viết Email chào hàng với tiêu đề là thông tin hữu ích,

Cách 3: Cách viết Email chào hàng với tiêu đề là 1 sự thật

2. Salutation: chào hỏi

– Chào hỏi ở đầu thư

Dear Mr/Ms.

3. First paragraph: đoạn văn đầu

Hãy mở đầu lá thư bằng cách đưa ra lợi ích chính, hoặc đưa ra ý kiến bằng cách đặt một câu hỏi.

We are glad to introduce to you our new product. It is ________________ (features and benefits).

I am writing to introduce a new service of our company.

4. Main body: phần chính

Đây là lúc bạn nên giới thiệu lại những lợi ích bằng cách đưa ra số liệu, bảng giá, nghiên cứu liên quan

I will be proud to__________________(reintroduce the features of the Product).

5. Testimonial: chứng thực

Hãy đưa ra dẫn chứng thực tế từ những người dùng trước để chứng minh rằng sản phẩm của bạn hữu ích.

This software is in the market for last two months and we have got positive responses from our customers.

6. Call to action: kêu gọi hành động

Hãy kêu gọi điều mà bạn muốn khách hàng làm. Lời kêu gọi phải thật rõ ràng, không chung chung. Ví dụ nếu bạn muốn mua hàng, hãy viết:

Place your order today!

Fill in the order form we have enclosed and buy one now.

7. Closing: kết thư

– Và đừng quên gửi lời chào thân thiện đến khách hàng nhé.

Many thanks for/ Thank you for… Cám ơn vì…

I look forward to hearing from you soon. Tôi hi vọng nhận được thư sớm từ bạn

Please let me know if you have any questions/ Nếu bạn có bất cứ câu hỏi gì hãy hồi âm lại cho tôi biết

…If you have any queries/ questions, please call me/ please don’t hesitate to let me know / Nếu có bất cứ yêu cầu, thắc mắc nào xin vui lòng gọi cho tôi/ cho tôi biết.

Kết thư bằng 1 số cụm từ mang ý nghĩa trang trọng (Formal) như:

Yours sincerely – Thường được dùng cho các Email trang trọng

Best regards: Lời chào cuối thư chúng ta cũng có thể dùng Best regards thay cho Yours sincerely hoặc Yours faithfully. Cụm từ này dùng được cả trong tình huống trang trọng và không trang trọng

Lưu ý: Nếu bắt đầu Email bằng Dear + tên người nhận cụ thể, sẽ kết thúc bằng Yours sincerely

Nếu bắt đầu Email bằng Dear Sir/ Madam (không có tên người cụ thể), chúng ta dùng Yours faithfully ở cuối Email.

Chú ý

– Sử dụng các mẫu câu lịch sự như would like, could, thank you, look forward to…

– Đi thẳng vào vấn đề cần chào hàng, không viết lan man nhằm tránh trường hợp email của bạn vào mục Spam. Cần nhớ rằng email của bạn súc tích nhưng đủ ý để giúp người nhận tiếp thu một cách dễ dàng nhất.

– Không sử dụng các từ viết tắt như I’m, I’d like to,…Điều này sẽ gây mất thiện cảm đối với người đọc, và một khi người nhận không đọc thư của bạn thì coi như kết quả bằng không.

– Không quên gửi lời cảm ơn cuối thư, ký tên và sử dụng mẫu câu mong chờ nhận được sự trả lời lại

Mẫu thư mời/ ngỏ chào hàng bằng Tiếng Anh

Dear Mrs,

Re: Top energy – saving refrigerator

We would like to thank you for your letter of 25 June and we were pleased to learn that you liked our product – Panasonic Refrigerator. We are happy to offer you the goods on the following terms and conditions, subject to our final acceptance upon receipt of your order.

Commodity: Side-by-side Panasonic Refrigerator

Quantity: 10 in available

Specification: as per enclosed specifications

Price: VND 20 million

Delivery: 1 – 3 days depend on your location

Payment: by cash in our store or transferring to our bank accounts.

We look forward to your early order and assure you that any of yours orders will have our best attention.

Yours faithfully,

Mrs My Le

Tham khảo chi tiết bài viết Làm sao để học dịch thuật tiếng Anh giỏi của các chuyên gia >> : Dịch thuật tiếng Anh

Dear [Tên đơn vị nhận hàng],

I am writing to express my interest in your [sản phẩm/dịch vụ]. I came across your company’s website and was impressed by the quality and range of products/services you offer.

I would like to inquire about [sản phẩm/dịch vụ cụ thể] and the possibility of placing an order. Could you please provide me with more information regarding the product/service, including its features, pricing, and delivery options?

I would also appreciate it if you could send me your latest catalog or brochure so that I can learn more about your products/services.

If possible, I would like to schedule a call to discuss our potential business collaboration in more detail. Please let me know if this would be convenient for you and if so, what dates/times work for you.

Thank you for your time and consideration. I look forward to hearing from you soon.

Sincerely, [Tên của bạn]

Dear [Tên đơn vị nhận hàng],

I hope this letter finds you well. I am writing to inquire about your [sản phẩm/dịch vụ] and explore the possibility of establishing a business relationship.

Our company is [mô tả ngắn về công ty của bạn]. We are interested in your [sản phẩm/dịch vụ cụ thể] and believe it could be a great fit for our business needs. We are particularly impressed by [những đặc điểm đặc biệt của sản phẩm/dịch vụ của đơn vị nhận hàng].

Could you please provide me with more information about the product/service, including pricing, minimum order quantities, and lead times? Additionally, do you offer any volume discounts for large orders?

If possible, we would like to request a sample of the product or service to evaluate its quality and compatibility with our business requirements. Please let us know if this is possible and if there are any associated costs.

We are excited about the opportunity to work with your company and believe that our partnership could be mutually beneficial. Thank you for your time and consideration, and we look forward to hearing from you soon.

Best regards, [Tên của bạn]

Nếu các bạn cần soạn chi tiết các mẫu hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi!
5/5 - (1 bình chọn)