Dịch song ngữ, Blog, Nghề dịch thuật

mẫu phụ lục hợp đồng song ngữ anh việt

Dịch Thuật Hanu xin giới thiệu mẫu phụ lục hợp đồng song ngữ Anh Việt cho các bạn tham khảo khi cần sử dụng. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp dịch dụ dịch thuật hợp đồng đa ngôn ngữ khi khách hàng có nhu cầu.

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM)

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc(Independence – Freedom – Happiness)

———-o0o———

Địa danh, ngày … tháng… năm….(Place, date … month … year ….)

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG (SCHEDULE OF CONTRACT)

Số……………..(number…….)

–    Căn cứ theo HĐKT số…………………………………. đã ký ngày…….tháng…….năm………(Pursuant to Agreement No. …………………………………. signed on …… .may………)    

–    Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên……………………………………………………………………………………….(Base needs a 2 entity……………………………)

Chúng tôi gồm có (We are include):

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

CÔNG TY(Company)………………………………………………………………………………………………………………………….

Đại diện (General):……………………………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ (Position):……………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ(Address): …………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại(Phone): ………………………………………………….. Fax:…………………………………………………………..

Mã số thuế(tax code):……………………………………………………………………………………………………………………….

Số tài khoản(Account Number):……………………………………………………………………………………………………………………..

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

CÔNG TY(Company)………………………………………………………………………………………………………………………….

Đại diện (General):……………………………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ (Position):……………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ(Address): …………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại(Phone): ………………………………………………….. Fax:…………………………………………………………..

Mã số thuế(tax code):……………………………………………………………………………………………………………………….

Số tài khoản(Account Number):……………………………………………………………………………………………………………………..

Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ lục hợp đồng dịch vụ số……. về ………… đối với hợp đồng đã ký số …………………………………….. , ngày…, tháng…năm…cụ thể như sau:

(After upon a comment, satisfied the two side to the end of the Journal of the end of the contract of the contract of the service ………. ………… for an contract contract ……… …………………………….., day …, month … year … tool as following:)

1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Điều khoản chung(Article general):

5.1 Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số (rights and tasks of each party defined in the contract number):…………………………….

5.2 Phụ lục hợp đồng được lập thành mấy bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ (Appendix is set the same items, contain the contents and the legal value as together, each party) ……..

5.3 Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐDV số…..và có giá trị kể từ ngày ký……….(This description is 1 section cannot be separated of the HDDV ….. and has a value since the date… …….)

ĐẠI DIỆN BÊN A

GIÁM ĐỐC

ĐẠI  DIỆN BÊN B

 GIÁM ĐỐC

Rate this post