Học tiếng Anh Online, Blog

Lời dịch bài hát Safe and Sound

SAFE AND SOUND | Taylor Swift | Vietsub by VOCA Music

I remember tears streaming down your face,
Em còn nhớ dòng lệ lăn dài trên gương mặt anh,
When I said I’ll never let you go.
Khi em nói sẽ không bao giờ để anh rời xa em.
When all those shadows almost killed your light.
Khi mà bóng tối gần như đã giết chết mọi tia hy vọng của anh.
I remember you said, “Don’t leave me here alone.”
Em còn nhớ anh từng nói: “Đừng bỏ anh lại nơi đây một mình”,
But all that’s dead and gone and past tonight.
Nhưng tất cả sẽ lụi tàn và biến mất mãi mãi sau đêm nay

Just close your eyes, the sun is going down.
Hãy nhắm mắt lại khi hoàng hôn đang buông xuống
You’ll be alright, no one can hurt you now.
Anh sẽ không sao đâu. Giờ đây không một ai có thể làm tổn thương anh được nữa
Come morning light, you and I’ll be safe and sound.
Từ giờ đến bình minh, anh và em sẽ bình an vô sự

Don’t you dare look out your window,
Anh không dám nhìn ra ngoài cửa sổ sao?
Darling, everything’s on fire.
Anh yêu dấu, mọi thứ đang bốc cháy
The war outside our door keeps raging on.
Cuộc chiến bên ngoài kia vẫn đang rất khốc liệt
Hold onto this lullaby,
Ngân nga mãi khúc hát ru này
Even when the music’s gone, gone.
Dù khi tiếng nhạc đã dứt, đã dứt

Just close your eyes, the sun is going down.
Hãy nhắm mắt lại khi hoàng hôn đang buông xuống
You’ll be alright, no one can hurt you now.
Anh sẽ không sao đau. Giờ đây không một ai có thể làm tổn thương anh được nữa
Come morning light, you and I’ll be safe and sound.
Từ giờ đến bình minh, anh và em sẽ bình an vô sự

Just close your eyes, you’ll be alright.
Hãy nhắm mắt lại khi hoàng hôn đang buông xuống
Come morning light, you and I’ll be safe and sound.
Từ giờ đến bình minh, anh và em sẽ bình an vô sự

Xem thêm bài hát: Lời dịch bài: Beautiful in white

Lời dịch Take Me To Your Heart – Michael Learns To Rock

Học tiếng anh qua bài hát: Everytime we touch

Lời bài hát: When you say nothing at all

Lời dịch bài hát My heart will go on

Rate this post