Học tiếng Anh Online, Blog

Lời bài hát: Impossible

IMPOSSIBLE | James Arthur | Vietsub by VOCA Music

I remember years ago
Anh nhớ những năm trước đây
Someone told me I should take
Có ai đó đã nói với anh rằng anh nên
Caution when it comes to love
Cẩn thận khi đến với tình yêu
I did
Anh đã làm vậy

And you were strong and I was not
Và em rất mạnh mẽ nhưng anh thì không
My illusion, my mistake
Những ảo tưởng và những sai lầm của anh
I was careless, I forgot
Anh đã bất cẩn, anh đã quên mất
I did
Anh đã làm vậy

And now when all is done
Và giờ đây khi mọi thứ đã an bài
There is nothing to say
Thì chẳng thể nói được điều gì nữa
You have gone and so effortlessly
Em đã ra đi và thật dễ dàng
You have won
Em đã thắng rồi
You can go ahead tell them
Em cứ việc đi nói với mọi người

Tell them all I know now
Nói với họ những gì anh biết lúc này
Shout it from the rooftops
Hãy hét lớn từ trên mái nhà đi
Write it on the skyline
Viết tất cả lên bầu trời
All we had is gone now
Tất cả những gì ta có giờ đã mất hết rồi
Tell them I was happy
Nói với họ rằng anh đã rất hạnh phúc
And my heart is broken
Và trái tim anh đã tan vỡ rồi
All my scars are open
Những vết thương lòng của anh như lại nhói đau
Tell them what I hoped would be
Hãy nói với họ những điều anh hi vọng
Impossible, impossible
Giờ chỉ còn là những điều không thể, những điều không thể

Falling out of love is hard
Thật khó khăn để thoát khỏi tình yêu
Falling for betrayal is worse
Bị phản bội còn tồi tệ hơn nhiều
Broken trust and broken hearts
Niềm tin đã mất và trái tim tan vỡ
I know, I know
Anh biết, anh biết mà

Thinking all you need is there
Anh cứ nghĩ mọi thứ em cần đã ở đây
Building faith on love and words
Tạo dựng niềm tin bằng tình yêu và lời nói
Empty promises will wear
Những lời hứa suông sẽ mờ nhạt
I know, I know
Anh biết, anh biết mà

And now when all is gone
Và giờ đây khi mọi thứ đã kết thúc
There is nothing to say
Thì chẳng thể nói được điều gì nữa

And if you’re done with embarrassing me
Và nếu như em đã làm anh lúng túng
On your own you can go ahead tell them
Em có thể tự đi và cứ việc nói với mọi người

Tell them all I know now
Nói với họ những gì anh biết lúc này
Shout it from the rooftops
Hãy hét lớn từ trên mái nhà đi
Write it on the skyline
Viết tất cả lên bầu trời
All we had is gone now
Tất cả những gì ta có giờ đã mất hết rồi
Tell them I was happy
Nói với họ rằng anh đã rất hạnh phúc
And my heart is broken
Và trái tim anh đã tan vỡ rồi
All my scars are open
Và những vết thương lòng của anh như lại nhói đau
Tell them what I hoped would be
Hãy nói với họ những điều anh hi vọng
Impossible, impossible
Giờ chỉ còn là những điều không thể, những điều không thể

I remember years ago
Anh nhớ những năm trước đây
Someone told me I should take
Có ai đó đã nói với anh rằng anh nên
Caution when it comes to love
Cẩn thận khi đến với tình yêu
I did
Anh đã làm vậy, đã làm vậy

Tell them all I know now
Nói với họ những gì anh biết lúc này
Shout it from the rooftops
Hãy hét lớn từ trên mái nhà đi
Write it on the skyline
Viết tất cả lên bầu trời
All we had is gone now
Tất cả những gì ta có giờ đã mất hết rồi

Tell them I was happy
Nói với họ rằng anh đã rất hạnh phúc
And my heart is broken
Và trái tim anh đã tan vỡ rồi
Impossible, impossible
Giờ chỉ còn là những điều không thể, những điều không thể

Xem thêm bài hát: Lời bài hát: When you say nothing at all

Lời bài hát: You belong with me

Lời bài hát Miss you

Học tiếng Anh qua lời bài hát: All of me (John Legend and Lindsey Stirling)

Rate this post