Từ vựng thông dụng, Blog

get used to là gì ?

Get used to: dần quen với used to, be used to và get used to

Get used to Ving hoặc cụm danh từ (trong cấu trúc này, used là 1 tính từ và to là 1 giới từ)
You get used to something (Nghĩa là bạn đang trở nên quen với việc đó. Đây là một quá trình của việc dần trở nên quen với việc gì đó).

VD: used to, be used to và get used to

– I got used to getting up early in the morning.
Tôi đã quen dần với việc dậy sớm buổi sáng.

– After a while he didn’t mind the noise in the office, he got used to it.
Sau một thời gian không để ý đến tiếng ồn trong văn phòng thì anh ta quen dần với nó.

get used to: Làm quen với

Và, cuối cùng, chúng tôi đã “quen với.”

Hãy nhớ rằng – cụm từ này có nghĩa liên quan đến “được sử dụng để.” Sự khác biệt là “làm quen với” có nghĩa là ai đó đang, đã hoặc sẽ trở thành quen với một cái gì đó. Vì vậy, động từ “get” trong cụm từ có thể ở thì hiện tại, quá khứ hoặc tương lai.

Ví dụ, tôi đã nói điều này về Tania: “Cô ấy đã quen với những giờ đầu.” Điều đó có nghĩa là cô ấy đã quen với việc thức dậy vào sáng sớm.

Các từ “used to” trong cụm từ “get used to” cũng là một tính từ.

Cấu trúc câu như sau:

chủ ngữ + get + used to + mầm, danh từ hoặc đại từ

Hãy nghe thì của động từ “get” trong các ví dụ sau. Và lưu ý rằng các danh từ theo sau “quen với.”

Nhưng sau một tháng theo thói quen mới của chúng tôi, cô ấy đã quen với những giờ đầu .

Tôi ghét kiểu tóc này lúc đầu. Nhưng tôi đã quen với nó . Tôi thích nó ngay bây giờ!

Em bé sẽ không quen với người trông trẻ mới . Tôi nghĩ cô ấy nhớ bố cô ấy.

Lưu ý phủ định của “quen với”, nghĩa là “không quen”.

Và đó là nó cho ngày hôm nay. Tôi hy vọng bạn cũng có một ngày cuối tuần thư giãn phía trước.

Tôi là Alice Bryant.

Alice Bryant đã viết câu chuyện này cho Học tiếng Anh. Kelly Jean Kelly là biên tập viên.

______________________________________________________________

Các từ trong câu chuyện này

yoga – n. một hệ thống các bài tập cho sức khỏe tinh thần và thể chất

bánh kếp – n. một loại bánh mỏng, dẹt, tròn được làm bằng cách nướng bột cả hai mặt trên chảo hoặc trên bề mặt nóng.

phân biệt – v. để nhận thấy hoặc nhận ra sự khác biệt giữa người hoặc vật

modal verb – n. một động từ (chẳng hạn như can, should, will , and would ) thường được sử dụng với một động từ khác để diễn đạt ý tưởng

ma – n. linh hồn của một người đã chết được cho là đang sống trong một thế giới vô hình hoặc đang xuất hiện với người sống

quen – adj. : quen thuộc với một cái gì đó để nó có vẻ bình thường hoặc bình thường

người trông nom – n. một người chăm sóc một đứa trẻ khi cha mẹ của đứa trẻ đi vắng

Definition of ’get used to’

get used to

PHRASEIf you get used to something or someone, you becomefamiliar with it or get to know them, so that you no longer feel that the thing or person is unusual or surprising.This is how we do things here. You’ll soon get used to it.He took some getting used to.You quickly get used to using the brakes.See full dictionary entry for used

Rate this post

Bài viết cùng chuyên mục