Từ vựng thông dụng, Blog

get into là gì ?

Chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng của get into: phrasal verb – Cụm động từ này:

Định nghĩa của get into phrasal verb từ Oxford Advanced American Dictionary

đi vào

cụm động từ

 1. để mặc một bộ quần áo, đặc biệt là với khó khănTôi không thể đi vào đôi giày này – chúng quá nhỏ.Muốn tìm hiểu thêm?Tìm ra những từ kết hợp với nhau và tạo ra âm thanh tiếng Anh tự nhiên hơn với ứng dụng Oxford Collocations Dictionary .
 2. để bắt đầu sự nghiệp trong một nghề cụ thểCách tốt nhất để vào nghề báo là gì?
 3. tham gia vào một cái gì đó; để bắt đầu một cái gì đóTôi bắt chuyện với một sinh viên Ý.tham gia vào một cuộc chiếnBạn có chắc mình biết mình đang làm gì không?
 4. để phát triển một thói quen cụ thểĐừng để bản thân mắc phải những thói quen xấu.Bạn nên tập thói quen lưu tài liệu đang làm việc cứ sau mười phút.Làm thế nào mà cô ấy nhận được (= bắt đầu dùng) ma túy?
 5. không chính thức ) để trở nên quan tâm đến điều gì đóTôi thực sự thích nhạc jazz những ngày này.
 6. để trở nên quen thuộc với một cái gì đó; để học một cái gì đóTôi vẫn chưa thực sự nhận được công việc mới của mình.

nhận được vào một cái gì đó

đưa bản thân / ai đó vào một cái gì đó

để đạt được một trạng thái hoặc điều kiện cụ thể; để làm cho ai đó đạt đến một trạng thái hoặc điều kiện cụ thểAnh ấy đã gặp rắc rối với cảnh sát khi còn đi học.Ba người được cứu khỏi một chiếc du thuyền gặp nạn.Cô ấy đã rơi vào trạng thái thực sự (= trở nên rất lo lắng) trước cuộc phỏng vấn.

get into phrasal verb from the Oxford Advanced American Dictionary

get into

phrasal verb

 1. to put on a piece of clothing, especially with difficultyI can’t get into these shoes—they’re too small.Want to learn more?Find out which words work together and produce more natural sounding English with the Oxford Collocations Dictionary app.
 2. to start a career in a particular professionWhat’s the best way to get into journalism?
 3. to become involved in something; to start somethingI got into conversation with an Italian student.to get into a fightAre you sure you know what you’re getting into?
 4. to develop a particular habitDon’t let yourself get into bad habits.You should get into the routine of saving the document you are working on every ten minutes.How did she get into (= start taking) drugs?
 5. (informal) to become interested in somethingI’m really getting into jazz these days.
 6. to become familiar with something; to learn somethingI haven’t really gotten into my new job yet.

get into something

 | 

get yourself/somebody into something

to reach a particular state or condition; to make someone reach a particular state or conditionHe got into trouble with the police while he was still at school.Three people were rescued from a yacht that got into difficulties.She got herself into a real state (= became very anxious) before the interview.

– Get into là một cụm động từ. Tương tự như các cụm động từ khác, get into được cấu tạo bởi động từ get/ɡet/ :nhận được, kiếm được, lấy được, mua và giới từ into :  /ˈɪn.tuː/ vào trong, vào. Khi đọc cụm động từ get into, ta nối âm /t/ của từ get với  /ˈɪn.tuː/ của giới từ.

– Get into đứng sau chủ ngữ và thường là thành phần chính cậu tạo nên vị ngữ. Get into có rất nhiều lớp nghĩa. Cụ thể:

Get into sth: trở nên thích thú với một hành động, môn học,…nào đó và bắt đầu tham gia chúng:

get into: đi vào

to become interested in an activity or subject, or start being involved in an activity: //trở nên quan tâm đến một hoạt động hoặc chủ đề hoặc bắt đầu tham gia vào một hoạt động:
She’s been getting into yoga recently – she does three classes a week. // Cô ấy bắt đầu tập yoga gần đây – cô ấy học ba lớp một tuần.

Rate this post

Bài viết cùng chuyên mục