Từ vựng thông dụng, Blog

get started là gì ?

Chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng của get started: phrasal verb – Cụm động từ này:

get started: bắt đầu

Definition of get started

1: to begin doing or working on somethingYou (had) better get started if you want to finish on time / 1: để bắt đầu làm hoặc làm việc gì đóBạn (đã) nên bắt đầu tốt hơn nếu bạn muốn hoàn thành đúng hạn.

2: to begin an important period in one’s life or careernewlyweds who are just getting started on their lives together. / 2: để bắt đầu một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời hoặc sự nghiệp của một ngườinhững cặp vợ chồng mới cưới, những người mới bắt đầu cuộc sống của họ cùng nhau.

Cách sử dụng động từ GET’

Get’ là một động từ thường dùng nhiều nhất trong tiếng Anh, nhưng nó cũng gây ra nhiều nhầm lẫn trong văn nói hằng ngày đối với những ai mới bắt đầu tập nói.

Có hai trường hợp mà người bản xứ hoặc thường dân ngoài đường phố đã sử dụng lâu ngày trở thành thói quen và được chấp nhận bởi đại chúng.

Trường hợp thứ nhứt – ‘Get’ đứng trước quá khứ phân từ của các động từ thường hoặc những động từ bất qui tắc, tạo nên nghĩa bị động hay nhận lấy hành động của ai đó gây nên (passive voice):

Ví dụ:

– Get punished đồng nghĩa với Be punished

– Get hit đồng nghĩa với Be hit- Get beaten đồng nghĩa với Be beaten

– Get awarded đồng nghĩa với Be awardedTrường hợp thứ hai

– ‘Get’ đi với một tính từ hay một cách nói do ngôn ngữ bình dân hay cách nói thân mật (Colloquial).

Ví dụ với ngôn ngữ bình dân hay cách nói thân mật (Colloquial):- Get started đồng nghĩa với let’s start hay ‘do’ hoặc ‘start’.

– Get going đồng nghĩa với go hoặc khởi đầu một việc gì đó…

Ví dụ với các tính từ:

– Get angry đồng nghĩa với Become angry- Get hungry đồng nghĩa với Become hungryCâu hỏi là tại sao lại phải dùng ‘get’ – Câu trả lời đơn giản là dùng ‘get’ nghe bình thường và tự nhiên hơn.

Rate this post

Bài viết cùng chuyên mục