Blog

Bảng chữ cái tiếng Hindi: Phiên âm, cách đọc, đánh vần

Tiếng Quảng Đông (廣東話) Khoảng 72 triệu người nói tiếng Quảng Đông, chủ yếu ở phía đông nam Trung Quốc, đặc biệt là ở Hồng Kông, Ma Cao, Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam. Nó cũng được nói ở Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Singapore, Philippines và trong cộng đồng Hoa kiều ở nhiều quốc gia khác.

Tại nhiều trường học ở Hồng Kông, Ma Cao và Quảng Đông, tiếng Quảng Đông là phương tiện giảng dạy, mặc dù học sinh được dạy đọc và viết tiếng Trung Quốc chuẩn, mà họ đọc với cách phát âm tiếng Quảng Đông. Tiếng Quảng Đông cũng là ngôn ngữ chính của doanh nghiệp, truyền thông và chính phủ ở cả Hồng Kông và Ma Cao. Tiếng Quảng Đông đã xuất hiện trên văn bản từ thế kỷ XVII. Nó được sử dụng chủ yếu trong thư từ cá nhân, nhật ký, truyện tranh, thơ ca, quảng cáo, báo phổ biến, tạp chí và ở một mức độ nào đó trong văn học.

Có hai cách viết tiếng Quảng Đông tiêu chuẩn: một phiên bản chính thức và một phiên bản thông tục. Phiên bản chính thức khá khác với tiếng Quảng Đông nói nhưng rất giống với tiếng Trung chuẩn và người nói tiếng Quan Thoại có thể hiểu được mà không gặp quá nhiều khó khăn. Phiên bản thông tục gần với tiếng Quảng Đông nói hơn và phần lớn không thể hiểu được đối với người nói tiếng Quan Thoại.

Ở Hồng Kông, tiếng Quảng Đông thông tục được viết với sự kết hợp của các ký tự Trung Quốc tiêu chuẩn và hơn một nghìn ký tự phụ được phát minh riêng cho tiếng Quảng Đông. Các nhân vật phụ được bao gồm trong Bộ nhân vật phụ Hồng Kông (HKSCS).

Các ký tự tiếng Quảng Đông đặc biệt Tuyển tập các ký tự và từ được sử dụng trong tiếng Quảng Đông viết thông tục, với chữ La tinh hóa Yale, tương đương của chúng trong tiếng Trung Quốc viết chuẩn với cách phát âm tiếng Quảng Đông và Quan Thoại, và bản dịch tiếng Anh.

Rate this post