Blog

ad là gì ?

Với thời đại @, công nghệ 4.0. Những tín đồ công nghệ thì từ AD không còn xa lạ. Đặc biệt những bạn làm về lĩnh vực truyền thông và marketing online. Tuy nhiên không phải ai cũng biết được ý nghĩa của từ AD.

Chúng tôi tra cứu từ điển Anh việt thì có kết quả như sau:

advertisement /əd’vɜ:tismənt/  /ædvər’taizmənt/

  • Danh từ: sự quảng cáo
  • the advertisement page: trang quảng cáo(cách viết khác advert, ad)
  • [tờ] thông báo;
  • [mục] quảng cáo (để thông báo việc gì, để rao hàng …)

Vậy ad là viết tắt của advertisement có ý nghĩa là quảng cáo / sự quảng cáo.

ad là gì trong facebook: Được hiểu là quảng cáo facebook / người chạy quảng cáo facebook
ad trên facebook là gì

Rate this post