Từ vựng thông dụng, Blog, Học tiếng Anh Online

Put out là gì

Chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng của put out: phrasal verb – Cụm động từ này:

Theo từ điển Từ điển tiếng Anh Oxford thì ý nghĩa và cách sử dụng như sau:

đưa ra (cho ai đó)

 1. (Tiếng Anh Bắc Mỹ, tiếng lóng) để đồng ý quan hệ tình dục với ai đó

đưa ai đó ra ngoài

 1. gây rắc rối cho ai đó, làm thêm, v.v.ĐỒNG NGHĨA sự bất tiện
  • Tôi hy vọng việc chúng tôi đến muộn đã không khiến họ bị loại.
 2. bị đưa ra để tỏ ra khó chịu hoặc bị xúc phạm
  • Anh ấy trông thực sự xuất sắc.
 3. làm cho ai đó bất tỉnh
  • Những viên thuốc này sẽ khiến anh ta khỏi trong vài giờ.

đặt một cái gì đó ra

 1. lấy một thứ gì đó ra khỏi nhà của bạn và để lại, chẳng hạn như để ai đó thu thập
  •  (Anh Anh) để bỏ rác ra ngoài
  •  (Tiếng Anh Bắc Mỹ) để bỏ rác / thùng rác ra ngoài
 2. để đặt thứ gì đó ở nơi nó sẽ được chú ý và sử dụng
  • Bạn đã đưa khăn sạch cho khách chưa?
 3. để ngăn một thứ gì đó cháy hoặc sáng
  • châm một ngọn nến / điếu thuốc / ánh sáng
  • Lực lượng cứu hỏa ngay sau đó đã dập lửa.
 4. để sản xuất một cái gì đó, đặc biệt là để bán
  • Nhà máy sản xuất 500 chiếc xe mới mỗi tuần.
 5. để xuất bản hoặc phát sóng một cái gì đó
  • Cảnh sát đã đưa ra một mô tả về người đàn ông mà họ muốn thẩm vấn.
 6. giao một công việc hoặc nhiệm vụ cho một nhân viên không phải là nhân viên của bạn hoặc cho một công ty không thuộc nhóm hoặc tổ chức của riêng bạn
  • Rất nhiều công việc được giao cho các dịch giả tự do.
 7. sai một con số, kết quả, v.v.
  • Việc tăng lãi suất khiến ước tính của chúng tôi bị chênh lệch hàng nghìn.
 8. đẩy xương ra khỏi vị trí bình thường
  • Cô ngã ngựa và đưa vai ra ngoài.
 9. (cũng chính thức đặt một cái gì đó ra ) để phát triển hoặc tạo ra lá, chồi mới , v.v.

đưa ra (đến… / từ…)

 1. ( của một con thuyền hoặc các thủy thủ của nó ) rời khỏi một cảng
  • ra khơi
  • Chúng tôi đưa ra từ Liverpool.ĐỐI DIỆN đưa vào (tại…)

put out

phrasal verbput out (for somebody)

 1. (North American English, slang) to agree to have sex with somebodyJoin usJoin our community to access the latest language learning and assessment tips from Oxford University Press!

put somebody out

 1. to cause somebody trouble, extra work, etc.SYNONYM inconvenience
  • I hope our arriving late didn’t put them out.
  TOPICS Difficulty and failureC2
 2. be put out to be upset or offended
  • He looked really put out.
 3. to make somebody unconscious
  • These pills should put him out for a few hours.

put something  out

 1. to take something out of your house and leave it, for example for somebody to collect
  •  (British English) to put the rubbish out
  •  (North American English) to put the garbage/trash out
 2. to place something where it will be noticed and used
  • Have you put out clean towels for the guests?
 3. to stop something from burning or shining
  • to put out a candle/cigarette/light
  • Firefighters soon put the fire out.
 4. to produce something, especially for sale
  • The factory puts out 500 new cars a week.
  RELATED NOUN output
 5. to publish or broadcast something
  • Police have put out a description of the man they wish to question.
 6. to give a job or task to a worker who is not your employee or to a company that is not part of your own group or organization
  • A lot of the work is put out to freelancers.
 7. to make a figure, result, etc. wrong
  • The rise in interest rates put our estimates out by several thousands.
 8. to push a bone out of its normal positionSYNONYM dislocate
  • She fell off her horse and put her shoulder out.
 9. (also formal put something  forth) to develop or produce new leaves, shoots, etc.

put out (to…/from…)

 1. (of a boat or its sailors) to leave a port
  • to put out to sea
  • We put out from Liverpool.
  OPPOSITE put in (at…)
Rate this post