Blog

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếng anh là gì ?

–  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ——–> The State Bank of Viet Nam (SBV)

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *