Blog

Thanh tra Chính phủ tiếng anh là gì ?

–  Thanh tra Chính phủ ——–> Government Inspectorate (GI)

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *