Blog

Mẫu dịch thuật CMND/Căn cước công dân từ Việt sang Anh

Mẫu dịch thuật CMND/Căn cước công dân từ Việt sang Anh – Mẫu dịch CMND tiếng Anh. Nếu Quý khách cần Dịch công chứng CMND hay các giấy tờ thông thường khác, cho tới các tài liệu chuyên ngành chuyên sâu từ tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại, hãy gọi cho Dịch thuật HANU! Chúng tôi trân trọng được phục vụ Quý khách với mức giá rẻ nhất, chất lượng tốt nhất.

Trong tiếng Anh, chứng minh nhân dân được gọi là Identification, hay viết tắt là ID, thẻ căn cước được gọi là CITIZEN IDENTITY CARD

Ở Việt Nam chính thức cấp Thẻ căn cước công dân để thay thế chứng minh thư nhân dân từ ngày 04/01/2016.

1. Bản gốc CMND và bản dịch

– Bản gốc CMND tiếng Việt

– Bản dịch CMND sang tiếng Anh

2. Bản gốc và bản dịch Căn cước công dân

– Bản gốc Căn cước công dân tiếng Việt

– Bản dịch Căn cước công dân sang tiếng Anh

Rate this post