Từ vựng thông dụng, Blog

go over là gì

Chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng của go over: phrasal verb – Cụm động từ này:

go over: đi qua

cụm động từđi qua một cái gì đó

 1. để kiểm tra hoặc kiểm tra một cái gì đó cẩn thận
  • Xem lại công việc của bạn trước khi bạn giao nó.
  TỪ ĐỒNG NGHĨA TẠI kiểm traMuốn tìm hiểu thêm?Tìm ra những từ kết hợp với nhau và tạo ra âm thanh tiếng Anh tự nhiên hơn với ứng dụng Oxford Collocations Dictionary .
 2. để nghiên cứu điều gì đó một cách cẩn thận, đặc biệt là bằng cách lặp lại nó
  • Anh ấy lướt qua các sự kiện trong ngày trong tâm trí (= suy nghĩ kỹ về chúng) .

go over: đi qua…)

 1. để di chuyển từ nơi này đến nơi khác, đặc biệt khi điều này có nghĩa là băng qua một cái gì đó chẳng hạn như một căn phòng, thị trấn hoặc thành phố
  • Anh ta đi tới và bắt tay khách của mình.
  • Nhiều người Ireland đã đến Mỹ trong thời kỳ đói kém.

go over: đi qua (với ai đó) (đặc biệt là tiếng Anh Bắc Mỹ)(cũng đi xuống (với ai đó) tiếng Anh Anh và Bắc Mỹ )

 1. được ai đó đón nhận theo một cách cụ thể
  • Tin tức về việc thăng chức của cô ấy đã diễn ra tốt đẹp với các đồng nghiệp của cô ấy.

phrasal verbgo over something

 1. to examine or check something carefully
  • Go over your work before you hand it in.
  SYNONYMS AT checkWant to learn more?Find out which words work together and produce more natural sounding English with the Oxford Collocations Dictionary app.
 2. to study something carefully, especially by repeating it
  • He went over the events of the day in his mind (= thought about them carefully).

go over (to…)

 1. to move from one place to another, especially when this means crossing something such as a room, town or city
  • He went over and shook hands with his guests.
  • Many Irish people went over to America during the famine.

go over (with somebody) (especially North American English)(also go down (with somebody) British and North American English)

 1. to be received in a particular way by somebody
  • The news of her promotion went over well with her colleagues.
Rate this post

Bài viết cùng chuyên mục